Liigu sisu juurde

RNC isolaatori sisemise nurrumisest tulenevad võimendatud struktuurilised kiirendused näivad mõnedel koormusjuhtumitel olevat halvemad rohkem võimendatud ja mõne muu laadimise korral oluliselt vähenenud, nagu on näidatud joonisel fig 21b. Aktiveeritud puhvriga RNC-isoleeritud struktuuri maksimaalseid absoluutkiirendusi võrreldi sama struktuuriga fikseeritud alusega.

Kapitali adekvaatsus 1 Krediidiasutuse ja tema konsolideerimisgrupi käesoleva määruse § 8 lõigetes 3 ja 5 sätestatud korras arvutatud omavahendid peavad igal ajahetkel olema võrdsed või ületama krediidiasutuste seaduse § 79 lõikes 2 loetletud kapitalinõuete summa.

LHV Trader videotutvustus

Kapitalinõuete arvutamine konsolideeritud baasil 1 Krediidiasutus, kes on krediidiasutuse konsolideerimisgrupi emaettevõtja, arvutab § 9 lõikes 1 nimetatud kapitalinõudeid oma konsolideeritud finantsseisundi alusel.

Kapitalinõuete arvutamine välisriigi tütarettevõtjate positsioonidelt 1 Juhul kui krediidiasutuse konsolideerimisgruppi kuuluv lepinguriigis registreeritud ning finantsjärelevalve alla kuuluv tütarettevõtja arvutab kapitalinõudeid vastavas lepinguriigis, võetakse konsolideerimisgrupi kapitalinõuete arvutamisel arvesse selle tütarettevõtja positsioonidelt tema asukohariigis kehtiva korra kohaselt arvutatud riskiga kaalutud vara ning miinimumkapitalinõuded.

Krediidiriski, kauplemisportfelli ülekande- ja vastaspoole krediidiriski ning operatsiooniriski konsolideeritud kapitalinõuete arvutamine Konsolideeritud kapitalinõuete arvutamisel krediidiriski, kauplemisportfelli ülekande- ja vastaspoole krediidiriski ning operatsiooniriski katmiseks arvutatakse kapitalinõuded kõikide konsolideerimisgruppi kuuluvate äriühingute vastavatelt positsioonidelt, välja arvatud konsolideerimisgruppi kuuluvate äriühingute omavahelised positsioonid, käesoleva peatüki 2.

  • RT I,
  • osi mudel. transpordikiht
  • 7 seeria keeruliste voimaluste strateegiad
  • EUR-Lex - L - ET - EUR-Lex
  • Võimalik, et puhvri aktiveerumisest tulenevad negatiivsed mõjud tuvastatakse ja arutatakse, kui võrrelda RNC-isoleeritud struktuuri vastuseid pärast punnimist sama kindla struktuuriga vastavate reageerimiskogustega.
  • Maaklerite neutraalsete kaubandussusteemide

Valuutariski, kaubariski, kauplemisportfelli intressi- ja aktsiapositsiooniriski konsolideeritud kapitalinõuete arvutamine. Ülejäänud kahe laadimisjuhtumi struktuurne nurjamine on viidud miinimumini maksimaalse intensiivsusega 1, 46 × 10 4 kN X-suunal Northridi maavärina ühesuunalise X-komponendi all.

Matemaatilised mudelipohised kaubandusstrateegiad

See näitab otsese struktuurse punnimise olulist vähenemist samades koormus- ja konstruktsioonitingimustes, lisaks kogu punnitamise elimineerimisele kahe kolmandiku korral kuuest punnitamisest. Vastav arenenud sisemine nurumine iga RNC isolaatori piirides on näidatud joonisel 20 samade üheksa laadimisjuhtumi korral.

Väärtpaberitega tagatud tehingud ei hõlma muid laene, mille tagatiseks on väärtpaberid; 6 optsioon option on tehing, mille tulemusena optsiooni müüjal on kohustus ning optsiooni ostjal omanikul õigus osta ostuoptsioon või müüa müügioptsioon vara kindla hinnaga lepingu lõpptähtajal Euroopa-tüüpi optsioon või igal ajal lepingu sõlmimisest kuni selle lõpptähtajani Ameerika- tüüpi optsioon.

Joonisel fig 20a, mis vastab joonisele fig 19a, on puhvri deaktiveerimise tulemusel RNC isolaatori sees nullist arenenud sisemine sissetung. Seda omistatakse RNC isolaatori valitud suhteliselt suurele 40, 0 cm konstruktsioonilisele nihkele, mida tuleb ületada, et tekitada RNC isolaatori sees sisemine löök, mis jäiga konstruktsiooniga 35, 0 cm suuruse seismise korral on praktiliselt võimatu.

Matemaatilised mudelipohised kaubandusstrateegiad

Vastupidiselt, joonisel fig 20b, mis vastab joonisele fig 19b, on näidatud puhvri aktiveerimise tõttu RNC isolaatoris välja töötatud sisemine punn. Ehkki piigi sisemise RNC-isolaatori nurrutamine võib olla võrreldav joonisel fig 19a näidatud tipu struktuurse löögi väärtustega, pakub RNC-isolaatori puhvri aktiveerimine olulisemaid eeliseid.

Näiteks ei ole see mitte ainult võimeline vähendama või isegi põhjustama struktuursete löökide teket, vaid jaotab ka korrapäraselt iskeldumist isoleeritud aluskorruse plaanipiirkonnas ja hoiab punnitust alati RNC isolaatori tahke metallkeha sees.

★ osi mudel. transpordikiht

Järelikult võib RNC isolaatori puhver takistada struktuurset kokkupõrget ilma raskete löögijõudude kontsentreerumisega RNC-isoleeritud struktuuri lokaalses punktis või tsoonis, mis on üldiselt tõlgendatud vähem tekkivate kahjustuste ja negatiivsete mõjudena. RNC-isolaatori tuhistamise vastavad mõjud isolatsiooni efektiivsusele on näidatud joonisel fig. Aktiveeritud puhvriga RNC-isoleeritud struktuuri maksimaalseid absoluutkiirendusi võrreldi sama struktuuriga fikseeritud alusega.

Ehkki fikseeritud aluse struktuuri kiirenduse tipptulemused on tegelikult kõrged, nagu joonisel 21a, saab neid märkimisväärselt võimendada, kui on olemas struktuursed või RNC-isolaatori löögid. Koormusjuhtumitel, millel pole raskusi, on minimaalsed struktuurse kiirenduse maksimaalsed reaktsioonid.

  • Пересекая улицу, Николь заметила на стене, в двадцати метрах слева от нее, большую на редкость прекрасную фреску - смелые цвета радовали глаз, а композиция свидетельствовала о мастерстве художника, знавшего как материал, так и оптические закономерности.
  • Millal saate aktsiaoptsiooni muua
  • Они втроем сидели за столом и глядели на сельскохозяйственные угодья, окружавшие дом.
  • Rahastamise kompromisside ja korghariduse voimaluste dilemmasid

Käitumine sõltub maapealse liikumise karakteristikute ja konstruktsiooniliste omaduste vastastikmõjust. RNC isolaatori sisemise nurrumisest tulenevad võimendatud struktuurilised kiirendused näivad mõnedel koormusjuhtumitel olevat halvemad rohkem võimendatud ja mõne muu laadimise korral oluliselt vähenenud, nagu on näidatud joonisel fig 21b.

Selle lõigu peamine järeldus on aga see, et RNC isolaator võib tugevate NF-i maapealsete liikumiste korral võimsalt leevendada või isegi kõrvaldada otsese struktuuri ja struktuuri vahelise löögi, kuna sellele on omane puhvermehhanism. See võib märkimisväärselt vähendada struktuurilisi ja mittestruktuurseid kahjustusi ning võimalikke vajalikke parandustöid pärast tugevaid maavärinaid, arvestades külgnevate ehitiste ebapiisavaid eralduslünki.

EUR-Lex Juurdepääs Euroopa Liidu õigusaktidele

Pärast puhvermehhanismi aktiveerimist võis struktuurseid tippkiirendusi mõne maapealse liikumise korral võimendada. Puhvri löömise tõsidusest ja sellest tulenevalt RNC isolaatori puhvermurdmisest põhjustatud struktuurilise kiirenduse vastuste võimendamiseks võib vaja minna täiendavat uurimist tulevikus.

Järgmises jaotises "RNC sisemise isolaatori sissetung ja selle passiivne leevendamine" on esitatud puhtalt passiivne lahendus sisemise raskepära leevendamiseks ja seetõttu struktuurilise kiirenduse vastuste sellise võimendamise vähendamiseks.

RNC sisemise isolaatori nurrumine ja selle passiivne leevendamine RNC isolaator on varustatud passiivse isepidurdus- või puhvermehhanismiga, et säilitada konstruktsiooni stabiilsus tugevate maavärinate korral või vastata ümbritsevate piiratud lünkadega.

Matemaatilised mudelipohised kaubandusstrateegiad

Sellistes tingimustes võib RNC-isoleeritud struktuuri riputatud alus jõuda isolaatori konstruktsiooni nihke lõpuni x des, kui konstruktsioonil on kõrge baaskiiruse tõttu veel märkimisväärne kineetiline energia, põhjustades RNC-isolaatoris tugevat sisemist nurru. Esimene samm RNC isolaatori eelprojekteerimisel võimaliku intensiivse löögi vältimiseks või vähemalt vähendamiseks on sellise konstruktsiooni nihke x des valimine, mis mahutab natuke suurema vahemaa kui kavandatud maavärinate ajal toimuv.

Selles jaotises uuritakse RNC-isolaatorile omase hüsteretilise summutuse võimet suurendada kui võimalikku alternatiivi, mis ei ole kallis, eesmärgi saavutamiseks, arvestades rangeid rikke lähedal toimuvaid maavärinaid.

Matemaatilised mudelipohised kaubandusstrateegiad

RNC isolaatori hüsteerilise summutuse hinnang RNC isolaator on varustatud komplekti kolmekordse kumerusega metallilise saagisega amortisaatoritega, nagu on näidatud joonistel fig. Sellised kumerused on ette nähtud siibrite sujuvaks pikendamiseks ja kokkutõmbamiseks liikumise ajal, tagavad piisava siibrite pikkuse puhverdamata tõmbamiseks ja vähendavad või väldivad pingekontsentratsioone kurvides, et pikendada siibrite tööiga.

Siiani on siibrite arvu, materjali ja mõõtmete valimine konkreetse efektiivse summutuse suhte saavutamiseks katse-eksituse meetodil.

Matemaatilised mudelipohised kaubandusstrateegiad

Selles uuringus valiti kaheksa kergest terasest siibrit, läbimõõduga 5, 0 cm. Saadud nihkejõu ja nihke suhe joonestatakse nihkepinge amplituudide suhtes joonisel