Liigu sisu juurde

Telias soositakse kindlasti seda, et tiimides ei tohiks olla ühtemoodi mõtlevaid väga sarnaseid inimesi. Võrdlevalt kogu rahvastikust on kolmandik neid, kellel on kõrgharidus. Juhtkonna initsiatiiv ja toetus ning seeläbi ka mitmekesisust toetav juhtimine ja suhtlusstiil. Empiirilistes töödes ei ole ühtset seisukohta mitmekesisuse ja ettevõtte majandusnäitajate vahelise seose oodatavast mõju suurusest ja suunast. Teiseks on oluline, et kõik meie protsessid toetaksid pidevalt mitmekesisuse ja kaasatuse valdkonda. Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed.

Meil on häid näiteid Telia ettevõtetest Rootsis, Norras ja Leedus, kus need võrgustikud hästi toimivad ja aitavad viia teadmisi mitmekesisusest paremini töötajateni.

 • Lihtne Forex kursus algajatele
 • Valikud Kaubandus Austraalias Reddit
 • Они только раз недолго передохнули, пока Патрик перегружал часть вещей из рюкзака Ричарда в своей собственный.
 • Indikaatori kauplemise strateegiat pole
 • Mitmekesisus Eesti ettevõtetes | Praxis
 • Макс доводил всех до безумия.
 • Mitmekesistamise strateegia turundusjuhtimises

Ka Eestis plaanime töötajate mitmekesisuse võrgustiku lähiajal käima lükata. Üks oluline väljakutse, mida näeme kõikides Põhja- ja Baltimaades on see, et täna ei vali piisavalt tüdrukuid oma erialaks IT-d ja tehnoloogiat. Pikas perspektiivis on seetõttu meie eesmärki — suurendada naiste osakaalu IT ja tehnoloogiasektoris — keerulisem saavutada. Eestis on meil algatus Telia Tech Girls koostöös DigiGirls tiimiga, mis võimaldab tüdrukutel osaleda Telias erinevatel tehnoloogiateemalistel loengutel, töötubades ja seminaridel.

Vähemate võimalustega noorte kaasamine ingl inclusion on üks olulisemaid prioriteete, millega iga noortevaldkonna organisatsioon peaks oma töös arvestama. Vähemate võimalustega noored ja noorsootöötajad on võrreldes oma eakaaslaste ja kolleegidega ebasoodsamas olukorras, sest nad kogevad oma elus takistusi, mis raskendavad nende osalemist mitteformaalses hariduses ja ühiskondlikus elus laiemalt.

Et muuta valdkonda tüdrukutele põnevamaks, oleme Telia Tech Girls tehnoloogianädalaid läbi viinud nii Tallinnas kui Narvas, nii eesti- kui venekeelsena.

Sarnaseid algatusi, mis tutvustavad tüdrukutele tehnoloogiamaailma on meil ka teistes Telia ettevõtetes. Kas olete selles protsessis ka ülikoole kaasanud?

Intervjuu Telia Eestiga – mitmekesisus ja sooline võrdõiguslikkus tänapäeva tehnoloogiaettevõttes

Heddy: Loomulikult teeme koostööd ka ülikoolidega. Aga oleme näinud, et noored otsustavad oma erialavalikud juba gümnaasiumi ajal, sestap oleme valinud gümnaasiumiõpilaste suuna. Leedus on meil aga projekt Women in Tech, mis aitab muudes ametites töötavatel naistel soovi korral edasi liikuda tehnoloogia valdkonda.

Naised, kes avaldavad selleks huvi, saavad mentori ja läbivad kursusi, et nad saaksid vahetada eriala ja arendada end just tehnoloogiavaldkonnas. Meie Eestis sihime selle projekti kaudu täna noori, kes pole veel erialavalikut teinud. Milliseid näiteid või lugusid mitmekesisusest võite oma ettevõttest tuua? Kuidas on kaasamine teie ettevõttes reaalselt välja näinud?

Heddy: üks hea näide on kindlasti soolise tasakaalu tekitamine: täna on Telia Eesti parima soolise tasakaaluga võrreldes teiste riikide Telia ettevõtetega.

Meil on enim naisi, sealhulgas naisjuhte ka tippjuhtide hulgas.

Telia Company sotsiaalse vastutustundlikkuse strateegia koordinaator Heddy Ring ning Telia Eesti toetustegevuste juht Elo Võrk kirjeldasid, mida Telias mitmekesisuse ja võrdse kohtlemise valdkonna arendamiseks igapäevaselt tehakse. Heddy ja Elo jagasid oma väärtuslikku kogemust väga erinevate omaduste ja taustaga töötajatega suurettevõttes toimetades. Kuidas Telias mitmekesisuse ja kaasamise valdkond korraldatud on?

Sellesse oleme palju panustanud ja oleme ise selle üle rõõmsad, töö aga kindlasti jätkub. Kvartaalselt jälgime värbamist, soolist ja ealist tasakaalu töötajate ning juhtide seas. Vanusest rääkides kipub tehnoloogiavaldkonnas tihti olema valdavalt nooremaid inimesi.

Meil Telias on aga töötajaid vanusesneist pikima staažiga inimene on Telias töötanud lausa 51 aastat!

Школьники сдавали самый сложный экзамен ЕГЭ - по русскому языку - Россия 24

Sisekommunikatsioonis räägime headest näidetest, teeme videoid ja intervjuusid nii naistöötajatega kui ka eri rahvusest töötajate ja eri vanuserühmade esindajatega. Teil on üsna suur organisatsioon: kuidas tajute, kas mitmekesisus on teie jaoks toonud kaasa positiivseid muutusi?

Kas erinevate inimeste olemasolu ettevõttes on toonud juurde innovatsiooni, oskusteavet või veel midagi kolmandat? Heddy: Me usume, et mitmekesisus ja kaasavate tiimide olemasolu tõstab töötajate pühendumust, samuti innovatsiooni.

Sigrid Pedak: ADMi suur printsiip on ‘inimene ennekõike’

See aitab meil mõista paremini oma kliendibaasi. Et meie klientide ootustele vastata ja neile paremaid lahendusi ning tooteid-teenuseid pakkuda, on meil tarvis, et meie töötajad oleksid võimalikult mitmekesised.

 • Parim aeg USD binaarsete valikute turustamiseks
 • Vajadus teenida raha nuud Leedus
 • ADM Interactive on mitmekesisust toetanud alates asutamisest.
 • Ettevotete seaduse alusel aktsiaoptsioonid 2021
 • Kaasatus — Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskus
 • "Какая интересная повесть, - решила она, размышляя о красных огоньках.
 • Aegumise aeg aktsiate manipuleerimine

Mida rohkem suudame organisatsioonisiseselt peegeldada oma klientide mitmekesiseid omadusi, seda parem. Kuid leidub ka vastupidiseid väiteid, mille kohaselt on mitmekesisus konfliktide allikaks, mis pärsib ettevõtte igapäevast normaalset toimimist. Ennekõike sõltub mitmekesisuse ja ettevõtte edukuse vaheline seos ettevõtte strateegiast, ettevõttes valitsevast kultuurist ning üldisest suhtumisest mitmekesisuse temaatikasse ning mitmekesisuse teadlikkust juhtimisest.

Mitmekesisuse ja kaasamise strateegia naited

Milline on Eesti ettevõtte juhatus? Eesti ettevõtete juhatustes on enam mehi. Eesti ettevõtete juhatuse liikmete seas on enam kõrgharidusega inimesi.

EUR-Lex Access to European Union law

Võrdlevalt kogu rahvastikust on kolmandik neid, kellel on kõrgharidus. Pikaajalised takistavad terviseprobleemid ilmnevad juhatuse liikmetel hilisemas eas ja nende usulised veendumused ei eristu võrreldes Eesti elanikega.

Mitmekesisus Eesti ettevõtetes Eesti ettevõtete juhatused on töös vaadeldavate mitmekesisuse tunnuste lõikes küllaltki homogeensed, ehk mitmekesisus esineb ainult piiratud arvu ettevõtete seas. Mitmekesisusega ja mitmekesisuseta ettevõtete osakaal Ettevõtte suuruse ja mitmekesisuse vahel kehtib enamasti seos, kus suuremate ettevõtete juhatused on mitmekesisemad.

Mitmekesisuse ja kaasamise strateegia naited

Ainult soolise mitmekesisuse juures võib märgata vastupidist — suuremate ettevõtete juhatustes on vähem naisi. Mitmekesisuse seos ettevõtete majandustulemustega Vaadates seoseid mitmekesisuse ja ettevõtte toimimise efektiivsuse vahel leiti uuringus, et vanuselisel ja soolisel mitmekesisusel on positiivne seos ettevõtete kasumimarginaaliga.

Nendel ettevõtetel, kus ettevõtete juhatus koosneb mõlema soo esindajatest, on kasumimarginaal 1,3 protsendipunkti kõrgem võrreldes ettevõtetega, kus juhatus koosneb ainult ühe soo esindajatest.

Ühte võluvõtit selleks ei ole, sest juhtimine koosneb erinevatest olulistest aspektidest.

Mitmekesisuse ja kaasamise strateegia naited

Kindlasti on väga tähtis juhtkonna suhtumine mitmekesisusse. Kui juhatus väärtustab töötajat kui inimest, mitte ainult tema ametikohta, siis on üks oluline samm juba astutud. Sellega haakub otseselt töötajate tugevustele keskendumine, mis omakorda sõltub juhtide mõtteviisist ja kuidas see mõjutab ülejäänud meeskonda.

Saada Erinevad uuringud mujal maailmas on näidanud, et mitmekesisusega arvestamine ja mitmekesisuse teadlik juhtimine ettevõtetes, mõjutab positiivselt ettevõtete tulemuslikkust. Eesti ettevõtetes pole varem mitmekesisust uuritud. Praxise uuring kirjeldab mitmekesisuse olukorda Eesti ettevõtete juhatustes ning hindab mitmekesisuse ja ettevõtete majandustulemuste vahelisi seoseid. Uuringu tugevuseks võib pidada mitmekülgsetele andmete kasutamist — ühendati Äriregistri andmed rahva ja eluruumide loenduse andmetega.

Mitmekesisust juurutades ei tohi mööda vaadata kaasamisest, mis on organisatsiooni kultuuri kujundamisel võtmetähtsusega. Mitmekesisust soovivad juhid peavad pöörama tähelepanu kõikidele töötajatele, kaasama muutuste planeerimisse neid, keda muutused puudutavad ja kelle jaoks neid tehakse.

Muutusi ei ole mõtet teha kvootide pärast, sest kvoodid ei suurenda tegelikult mitmekesisust.

 1. EUR-Lex - DC - EN - EUR-Lex
 2. Kuidas saada binaarseid valikuid signaale

Hoopis vastupidi! Tavaliselt võetakse kvoodid kasutusele siis, kui senises juhtimises on tehtud vigu, kuid tegelikult on kvootide asemel soovitav keskenduda hoopis juhtimisele ja selle tööriistadele — värbamisele, personalijuhtimisele ja sisekommunikatsioonile. Lisaks sellele on oluline ka suhtlusstiil ehk kuidas juhid töötajatega räägivad — kas nad arvestavad töötajate erinevat tausta, kultuuri, rassi, sugu ja vanust. Muutuste juhtimisel on oluline ka plaani olemasolu ja mõistmine, et organisatsiooni kultuuri juhivad kõik töötajad, mitte ainult juhtkond.

Seepärast soovitan juba plaani koostama asudes anda töötajatele senisest suurema rolli mitmekesisuse ja kaasatuse toetamiseks.

Mitmekesisuse ja kaasamise strateegia naited

Mis teemad on teil järgmisel paaril aastal fookuses mitmekesisuse ja kaasatuse valdkonnas? Meie jaoks ei ole mitmekesisuse ja kaasamise toetamine ajutine juhtimisstiil, vaid pikaaegne strateegia, juhtkonna võetud kohustus ja vastutus nii praeguste kui tulevaste töötajate ees. Seega on meie kõige laiem fookus inimeste väärtustamine ja tugevustele keskendumine. Et seda võimalikult hästi teha, jätkame kindlasti tööd erinevate tööriistadega nagu Gallup Q12 Employee Engagement Survey, CliftonStrengths tugevuste test, harime uusi juhte, koolitame uusi ja olemasolevaid töötajaid mitmekesisuse teemal ja töötame välja kommunikatsiooniplaanid, kuidas kajastada rohkem mitmekesisusega seonduvaid teemasid nii ADMi sees kui ka väljaspool.