Liigu sisu juurde

Siit peegeludb asjaolu, et praegune pädevuse jaotus ELi liikmesriikides annab kohalikele ja piirkondlikele oamavalitsustele palju pädevusi, mis on olulised riigipõhistes soovitustes struktuurireformide rakendamise seisukohast. Aruandes on rõhutatud vajadust teha tihedas koostöös liikmesriikide ja sidusrühmadega suuremaid jõupingutusi, et suurendada teadlikkust kaubanduslepingute pakutavatest võimalustest ning edendada täitmise jõustamist, et lepingud saavutaksid kavandatud tulemused. Seepärast on oluline kaaluda, kuidas sooduspäritolureegleid lihtsustada ja neid reegleid eri vabakaubanduslepingutes ühtlustada. Samas märkis sir Brittan, et Euroopa Liit ei kavatse hakata oma tööhõive- või palgastandardeid teistele riikidele peale suruma, kuid lisas, et kogu see küsimustik tuleks võtta põhjalikuma arutluse alla maailma kaubandusorganisatsioonis WTO.

See seondub otseselt Euroopa Liidu peamise põhimõttega, milleks on inimeste heaolu parandamine ja töökohtade loomine.

Otsene kaubandusstrateegiad

Seda eesmärki teenib ka ELis loodud vabaturg, kuhu tehtud miljardit dollarit välisinvesteeringuid on otseselt või kaudselt aidanud luua miljoneid töökohti. Sir Brittan nimetas kujundatavat strateegiat pigem evolutsiooniliseks kui revolutsiooniliseks, mis peab eelkõige silmas juba sõlmitud kahe- ja kolmepoolsete kaubanduslepingute paremat ärakasutamist ning ELi sisese ja firmadevahelise koostöö tõhustamist, et saavutada edasistel läbirääkimistel paremaid tulemusi ja avada turge ka Otsene kaubandusstrateegiad valdkondades nagu rahandusteenused, telekommunikatsioon, investeeringud ja laevandus.

Selle kaubandusstrateegia väljaarendamiseks luuakse Euroopa komisjoni juures spetsiaalne tegevusrühm turgudele juurdepääsu võimaluste uurimiseks.

Otsene kaubandusstrateegiad

Rühma esmaülesanne on koguda korralik andmebaas kolmandates riikides rakendatavate kaubanduskitsenduste kohta. Dokumendis öeldakse, et EL rakendab kõiki välismajanduspoliitika vahendeid, et luua uusi turuvõimalusi nii eksportööridele kui investeerijatele kogu maailmas.

Selgitamaks väliskaubanduse tähtsust Euroopa Liidu jaoks, olgu öeldud, Otsene kaubandusstrateegiad ELi arvele tuleb viiendik kogu maailma kaubavahetusest ning kolmandik ülemaailmsetest otseinvesteeringutest.

Otsene kaubandusstrateegiad

Samas märkis sir Brittan, et Euroopa Liit ei kavatse hakata oma tööhõive- või palgastandardeid teistele riikidele peale suruma, kuid lisas, et kogu see küsimustik tuleks võtta põhjalikuma arutluse alla maailma kaubandusorganisatsioonis WTO.

Euroopa komisjoni uuringus «Majandusintegratsiooni süvendamisest» öeldakse, et Euroopa Liidu ning Kesk-Euroopa ja Balti riikide kaubavahetuses jätkub Uuringus rõhutatakse, et selle põhjuseks ei olnud mitte ELi protektsionistlikud abinõud, vaid Kesk-Euroopas turumajandusele üleminekust tingitud tootmise langus.

EL on selgelt kujunenud Kesk-Euroopa riikide peamiseks kaubanduspartneriks -- kui

Otsene kaubandusstrateegiad