Liigu sisu juurde

Tema peamised fookusvaldkonnad on tippspetsialistide mobiilsus, tööränne, rändepoliitika ja innovatsiooniklastrid. Arutelu fookuses oli tehnoloogia roll demokraatlike riikide valimisprotsessis ehk kuidas tehnoloogia aitab suurendada valimisosalust ja usaldust demokraatiasse. Läbi erinevatesse juhtimisstiilide kõlavad nõuanded, millise olukorras mis stiil on sobilik. Konkursi võitja loengust tehtud videosalvestis saadeti Tartu Ülikooli esindama rahvusvahelisele konkursile. President Ilvese hinnangul laveerib näiteks Google'i nutiprill Glass kindlasti sellel piiril.

Zoomi keskkonnas Ilmunud ajakirjas Teachers and Teaching.

Форма поиска

Ilmunud ajakirjas European Journal of Teacher Education. Mõlemad artiklid käsitlevad õpetajakoolituse üliõpilaste professionaalset arengut. Esimene artikkel tutvustab rahvusvahelise ACTTEA projekti raames välja töötatud refleksiooniprotseduuri, mille kasutamisega loodeti õpetajakoolituse õpinguid üliõpilaste jaoks tähenduslikumaks muuta ja toetada praktilise teadmise loomist.

  • Kauplemisstrateegia ulevaatuse tarkvara
  • Virtual Option tehingud Indias
  • III õendusjuhtimiskonverents | Regionaalhaigla | Investeerime inimeste tervisesse
  • Tallinna Ülikooli strateegilise juhtimise ja tuleviku-uuringute professor Erik Terk, Tallinna Ülikooli strateegilise juhtimise ja tuleviku-uuringute professor, sama ülikooli rahvusvaheliste suhete ja tulevikuseire uurimissuuna projektijuht.
  • Toomas Hendrik Ilves: Digiajastul pole vaja kasutada valimistel paberist sedeleid

Artiklis tutvustatakse 21 üliõpilase refleksioonide analüüsi tulemusi. Teine artikkel keskendub õpetajakoolituse üliõpilaste agentsuse ehk tegevusvõimekuse uurimisele.

10 Habits That Will Positively Improve Your Life Forever

Artiklis tutvustatakse kompetentsikeskuse projekti raames välja töötatud tegevusvõimekuse küsimustikku ja õpetajakoolituse üliõpilase hulgas korraldatud uuringu tulemusi. Lisaks tegevusvõimekuse dimensioonidele erinevates valdkondades uuriti käesolevas uuringus ka seda, kuivõrd ennustab tegevusvõimekus õpetajaametis püsimist.

„Tunnustatud ja uuendusmeelne meditsiinikeskus, teerajaja Eesti tervishoius."

Osalejad said kasulikke teadmisi, mida praktiseeriti kohe grupitöödes ja erinevatel aktiivõppe meetoditel. Täpsema info koolituse kohta leiate siit. Konkursile oodati osalema doktorante, kes tutvustaksid oma teadustööd inglise keeles haarava kolmeminutilise lühiloengu vormis.

Konkursi võitja loengust tehtud videosalvestis saadeti Tartu Ülikooli esindama Stanfordi ulikooli IT-strateegia konkursile.

Täpsemat infot leiab konkursi kohta siit.

Stanfordi ulikooli IT-strateegia Nadalavalikute kauplemise strateegia

Lisaks leitakse õpilasrühmad, mis eristuvad sõnavara ning sõnasõnalise, järeldava ja hindava tekstimõistmise alusel. Teises artiklis kasutatakse samade Stanfordi ulikooli IT-strateegia täiendatud versioone samade õpilaste tekstimõistmise ja sõnavara hindamiseks kaks aastat hiljem.

„Investeerime inimeste tervisesse.“

Peamine rõhk ses artiklis on sekkumisel ja selle tõhususe hindamisel nii kogu grupis kui ka eri võimekusega õpilasrühmades. Osalejad saavad kasulikke teadmisi, mida praktiseeritakse koheselt grupitöödes ja erinevatel aktiivõppe meetoditel.

Artikkel kirjeldab inimese käitumise ajejõu ühe komponendi sarrustustundlikkuse reward sensitivity mõõtmiseks Kauplemisstrateegia juhtimine instrumenti.

Lisaks esitatakse ilmnenud seoseid sarrustustundlikkuse ja oluliste isiksuseomaduste, aktiivsus- ja tähelepanuhäire sümptomite ning ühe kesknärvisüsteemi serotoniinisüsteemi aktiivsuse markeri vahel. Kristi Kõiv kõneles aga neljast teadusartiklist, mida seob ühine teema: akadeemiline kiusamine Eestis - selle olemus ja tagajärjed. Tegemist on praktilise koolitusega, mis lähtub aktiivõppemeetoditest.

Koolitus on üles ehitatud osalejate jaoks huvitaval ja kaasaval viisil, võimaldades osalejatel analüüsida stressi läbi nende endi vaatepunkti. Koolitusel osalejad saavad koolituselt kaasa tõhusad praktilised töövahendid stressi aegsasti ära tundmiseks ning tulemuslikuks stressi vähendamiseks.

Stanfordi ulikooli IT-strateegia IQ Variandid parimaid strateegiaid

Õppepäeval saab lähemalt kuulda ja harjutada, kuidas anda intervjuud, kuidas panna sotsiaalmeedia teadlaskarjääri huvides tööle ning kuidas tutvustada oma teadustööd lühikese ja haarava kolmeminutilise ettekande ehk liftikõne vormis.

Samuti saab ülevaate, kuidas ülikool teadlasi oma teadustöö tulemuste tutvustamisel toetada saab.

Kohtumiseni Regionaalhaigla IV Õendusjuhtimise konverentsil, Julguse mõtestada, kuidas juhtida erinevatest põlvkondadest kolleege, mõjutada rahvuslikust kultuuritaustast hoolimata ning selgitada vanust valimata! Näitame teed muutunud õppimiskultuuri ja õpiteadmiste liikumisel sisemise juhi tasemelt tõelise Sisemise Juhini! Tema missiooniks on naiste toetamine jõudmaks rohkem otsustajate hulka.

Teemadest annavad ülevaate Tartu Ülikooli sotsiaalmeedia lektor Maria Murumaa-Mengel, teleajakirjanduse õpetaja Brit Laak ja teaduskommunikatsiooni lektor ja rahvusvahelise ülikoolide võrgustiku Coimbra Group kolmeminutiliste loengute konkursi võitja Jason Mario Dydynski.

Täpsema info ajakava ja töötubade kohta leiate siit. Stressikoolituste info kodulehe l.

Stanfordi ulikooli IT-strateegia CE EST binaarsed variandid