Liigu sisu juurde

Strateegia veebilehel esitatakse kokkuvõte avalike arutelude käigus kogutud mõtetest, millega edasi töötatakse. Millised olid otseste ja kaudsete konkurentide strateegiad?

Maapõue strateegia konverents

Ideekorjes kogutakse tagasisidet mõttepaberis tõstatatud küsimustele ning ettepanekuid Tallinna arengu kavandamiseks. Igaüks on oodatud mõtteid jagama foorumis ja osalema regulaarselt toimivates gallupites. Huvipooltega sidus- ja sihtrühmadega korraldatakse ideekorje raames töötubasid ning peetakse vajadusel nõu kogu arengukava koostamise ajal.

Arutelud Huvipooltega sidus- ja sihtrühmadega korraldatakse töötubasid ning peetakse nõu arengukava kavandi koostamiseks. Küsitlused Küsitluste läbiviimine Küsitlusi viiakse läbi nii strateegia veebilehel avatud vastamiseks kõigile huvilistele kui ka valimispõhiselt vastajate hulk piiratud.

Jagage valikutehinguid tana

Igaüks on oodatud osalema regulaarselt toimuvates gallupites. Arutelud Arutelud veebilehel ja töötubades Huvipooltega sidus- ja sihtrühmadega peetakse nõu arengukava kavandi täiendamiseks töötubades.

Musta kasti kauplemise susteemi loomisega

Igaüks on oodatud andma tagasisidet kavandile strateegia veebilehel. Strateegia veebilehel esitatakse kokkuvõte avalike arutelude käigus kogutud mõtetest, millega edasi töötatakse.

  • Kuidas kujundatakse Tallinna tulevikku? > Strateegiad > Tallinn
  • Strateegia on valik - Empowerment
  • Strateegiline disain – Vikipeedia
  • Strateegia on valik Visioon ilma plaanita on unenägu, plaani ilma visioonita õudusunenägu — Jaapani vanasõna.

Kokkulepe Eelnõue avalikustamine Avalikustatud eelnõule on võimalik anda tagasisidet vähemalt 14 päeva jooksul strateegia veebilehel.

Laekunud ettepanekud vaatab läbi strateegiaüksus, arutades neid vajaduse korral nõukojaga.

Kaubandusvoimaluste aktsiate loetelu

Seejärel korrigeeritakse eelnõu ja esitatakse juhtrühmale üle vaatamiseks. Arvamuste esitajatele antakse tagasisidet, milliste ettepanekutega arvestatakse. Elluviimine Arengukava elluviimine ja seire Linna uus arengukava hakkab kehtima Arengukava edukas elluviimine eeldab kõigi osaliste panust ja koostööd Arengukava eesmärkide saavutamist mõõdetakse, lähtudes arengukavas ja selle tegevuskavas kindlaks määratud indikaatoritest ja nende mõõtmise sagedusest.

  • Kokkuvõtlikult on ettevõtte turundustegevuse eesmärk juhtida turundusmeetmestikku ning luua oma klientidega pikaajaline vastastikku kasumlik suhe.

Nagu siiani, seiratakse arengukava ellu viimist igal aastal. Seire tulemused esitatakse majandusaasta aruande osana ning Valiku suuna strateegia teave avaldatakse strateegia veebilehel mai-juuni mai-juuni sept.

Kauplemisstrateegia tulemuste hindamisel