Liigu sisu juurde

Suhted sõprusvaldadega on tihedad ja mitmekülgsed Hetkeseis: suhted Soome sõprusvaldadega jäävad peamiselt spordi ja kultuuri valdkondade tasemele. Eriti halb on vallamaja ja Hageri muuseumi hoonete, samuti munitsipaalelamufondi seisukord.

Veel üks protseduuriline küsimus. Jevgeni Ossinovski, palun! Jevgeni Ossinovski Aitäh, austatud istungi juhataja! Jätkates teie räägitut, just, kas see riietusesemete ja loosungite küsimus puudutab ka rõdul viibijaid?

Sest seal üleval üks pool tunnikest tagasi vähemasti oli üks isik, kellel oli pusa, et "Raha on vaba" ja ma olen veel mõne inimese Valikud kauplemise kursused NYC seda pusa näinud. Oskate te selle kohta öelda, et kuidas seal juhatus suhtub? Aseesimees Helir-Valdor Seeder Eks juhatus peab oma seisukoha siis kujundama ka rõdu küsimuses, seni me oleme rääkinud suurest saalist.

Voimalus strateegia kauplejad

Jah, palun, Peeter Ernits, protseduuriline küsimus! Peeter Ernits Lugupeetud aseesimees! Aga kui te ütlesite, et ka kirjaga särgiga siia ei tohiks tulla, aga kas see kehtib ka Vabariigi Presidendi kohta?

Aseesimees Helir-Valdor Seeder Ma loodan, et kõikide isikute kohta tulevikus see peaks kehtima. Jah, palun, Keit Pentus-Rosimannusele protseduuriline küsimus!

  1. 1-minutilise uudiste kauplemise strateegia
  2. Parimad binaarsed valikud meiega
  3. Binary Option Gold
  4. Trader Bitkoinid on turvalised
  5. Aivar Sõerd – Riigikogu liige
  6. Binaarne valik Rich
  7. Kaubanduse ideed ja strateegiad

Keit Pentus-Rosimannus Aitäh, mul on ettepanek selle teema käsitlemine praegu lõpetada ja vajadusel juhatusel seda teemat täiendavalt arutada, aga saalis mitte hetkel selle peale aega kulutada. Aseesimees Helir-Valdor Seeder Aitäh! Väga asjalik ettepanek, loodetavasti on kõik nõus ja me saame päevakorraga edasi minna. Nüüd tõepoolest, palun, härra minister, jätkake!

Paar koige MGE-kruptograafilise kauplemise

Rahandusminister Martin Helme Aitäh! Alustan otsast siis oma sõnavõtuga. Teise samba reformi eelnõu on täna teie ees teisel lugemisel ja ühtlasi ka lõpphääletusel. Seda seetõttu, et Vabariigi Valitsus otsustas oma Selle otsusega lõppesid juhtivkomisjoniks olnud rahanduskomisjoni kohustused ning eelnõu ette valmistamise teiseks lugemiseks võttis üle Vabariigi Valitsus.

Loe 9 tundi riigikogus kestnud pensionireformi arutelu stenogrammi

Valitsus otsustas oma Läbi vaadati ka eelnõule Riigikogu menetluse Avatud pahameele kahaneb siiski tuleviku ja valikuvoimaluste maht esitatud muudatusettepanekud ning koostati seletuskiri, mis eelnõus tehtud muudatusi avab.

Ma tahan alustuseks tänada Riigikogu rahanduskomisjoni esimeest Aivar Kokka, kes eelnõu esimese ja teise lugemise vahepealsel ajal kohtus väga paljude huvirühmade, partnerite ja teiste teemast huvitatud osapooltega ning töötas aktiivselt selle nimel, et kogu reform saaks veelgi parem ja selle rakendamine sujuvam.

Sellest konsultatsioonide perioodist jäid sõelale mõned põhimõttelisemad teemad, mille osas otsustas valitsus eelnõud muuta. Ma toon need muudatused alljärgnevalt ka esile.

UK Binary OPS signaali

Esiteks, muudatused regulatsioonis, mis puudutavad kogumise ajal teisest sambast lahkumist. Eelnõu algse versiooni kohaselt realiseeriti teisest sambast lahkumise avaldusi kolmel korral aastas ning vastav avaldus pidi olema esitatud vähemalt üks kuu enne raha välja maksmise kuud.

Raha oleks inimesele välja makstud osade kaupa, sõltuvalt sellest, kui palju on kontole raha kogunenud. Neid reegleid otsustati muuta.

Top 5 Binaarsete valikute maaklerit

Avaldusi realiseeritakse ehk raha makstakse välja jätkuvalt kolmel korral aastas, see on siis jaanuaris, mais ja septembris, kuid vastav avaldus peab olema esitatud vähemalt viis kuud enne raha väljamakse kuud. Ehk näiteks, kui inimene soovib teisest sambast kogumise ajal raha välja võtta ning saada oma raha kätte septembris, peab ta avalduse esitama hiljemalt märtsi lõpuks.

Selline suurem puhver avalduse esitamise ja selle realiseerimise vahel annab fondivalitsejatele eelnõu varasema versiooniga võrreldes rohkem aega, et vabastada vajalikus ulatuses raha investeeringutest. Seega maandab ta mõnevõrra ka riski, et teisest sambast lahkujate tõttu võiks väheneda pensionifondis raha kogujate vara väärtus. Muudetud on ka reeglit, et raha makstakse välja osade kaupa.

Teile arutamiseks esitatud eelnõu kohaselt makstakse raha välja ühe maksega.

Ehk jätkates juba toodud näidet, siis märtsi lõpuks avalduse esitanud inimene saab kogu tema pensionikontol oleva raha kätte septembris, sõltumata sellest, kui palju raha on inimene teise sambasse kogunud. Eelnõus olnud esialgne regulatsioon, kus inimesed, kellel on kogunenud kuni 10 eurot, oleks saanud raha kätte ühekorraga ja inimesed, kellel on kogunenud üle 10 euro, oleksid selle kätte saanud mitme osamaksega, tekitas juristide hinnangul inimestes ebavõrdset kohtlemist.

Sellest tingituna otsustati seda kohta eelnõus muuta. Teiseks, muudatus, mida soovin esile tõsta, on nüüd osaliselt seotud eelkirjeldatud muudatustega. Muudatus on eelkõige kantud samast eesmärgist maandada võimalikke riske olukorras, kus pensionifondist lahkub korraga suur hulk inimesi ning fondi valitsejal tuleks planeeritust varem müüma hakata oma ka ebalikviitset vara.

Suurem laenupiirimäär annab juurde täiendava tööriista investeeringute juhtimiseks ning vähendab vajadust ebalikviitse vara kiireks müügiks. Kolmas esiletõstmist määriv muudatus puudutab maksuvaba tulu arvestust. Teie ees olevas eelnõus on loobutud teise samba väljamaksete maksuvaba tulu hulka arvamisest. Seega, kui inimene võtab oma raha teisest sambast välja, tuleb tal küll tasuda tulumaks, kuid see väljamakse ei mõjuta tema maksuvaba tulu arvestust ega suurenda tema maksukoormust seoses tema teiste tuludega, mida ta saab samal aastal.

Neljandaks ja ühtlasi viimaseks suuremaks sisuliseks muudatuseks, mida ma sooviksin teile tutvustada, on eelnõu rakendamise ja jõustumisega seonduv. Valitsuse selge soov on, et kavandatav reform jõustuks esimesel võimalusel, mis on vajalikke ettevalmistustöid arvesse võttes tehtav.

Bollinger Bands vahelejatmise seaded

Kahe lugemise vahel on selles teemas toimunud mitmed konsultatsioonid erinevate rakendusasutustega ning arvesse on võetud ka asjaolu, et menetluse käigus on mõned reformi elemendid muutunud, nagu juba eelnevalt kirjeldasin.

Reformiga seotud IT-arenduste põhiraskus on kogumispensionide registrit haldaval pensionikeskusel, kuid arendusi peavad tegema ka Maksu- ja Tolliamet, Sotsiaalkindustusamet, pangad, ning kindlustusseltsid. Erinevate rakenduskavade kaalumisel arvestati ka paljude huvirühmade praktilisi soovitusi, et reform jõustuks võimalikus suures ulatuses ühekorraga, et vähendada seaduses erinevate kuupäevadega rakendades.

Päris korraga kogu reformi jõustada meil ei õnnestu, kuid erinevaid etappe on senisega võrreldes vähendatud.

Seda kõike arvesse võttes on teile täna arutamiseks ja vastu võtmiseks esitatud eelnõu jõustumis- ja rakendumiskava järgmine.

Seadus jõustub üldises korras ehk siis kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. On aga rida reformi olulisi elemente, mis rakenduvad just eeltoodud IT-arenduste tõttu hilisematel kuupäevadel. Kõiki kolme uut avalduseliiki, ehk siis avaldusi, millega seni mitteliitunud inimesed saavad teise sambaga liituda, avaldusi, mille esitamine lõpetab inimese sissemaksed teise sambasse, ning avaldusi, millega inimene saab teisest sambast oma raha välja võtta, hakatakse vastu võtma alates 1.

Tegemist on varaseima kuupäevaga, mil selliseid uusi avaldusi saab esitada, kuid reformi olemusest tingituna on see iga inimese isiklik vaba valik, kas üldse ja millal ta seda teeb. Õigus neid avaldusi esitada on uue süsteemi täiendav võimalus. Kõik need eelnimetatud avaldused, mis on esitatud Seega näiteks inimesed, kes soovivad teisest sambast raha kätte Aktiivsed volakirjade kaubandusstrateegiad ja on esitanud oma avalduse Samast ajast lõppeb neil võimalus järgmised 10 aastat teise sambasse tagasi pöörduda, nagu seda reform ka juba ennem ette nägi.

Sama käib ka inimeste kohta, kes esitasid Ka nende jaoks aktiveerub soovitud muutus septembris Nende inimeste tahe, kes esitavad ühe neist kolmest avaldustest vahemikus aprill kuni juuli järgmisel aastal, realiseeritakse jaanuaris Ja vahemikus august kuni november vastavalt mais Selline hakkabki olema nende avalduste tavapärane rütm kõikidel tulevastel aastatel. Selleks, et viia oma kogutud raha investeerimiskontole, tuleb varuda kannatust kuni aprillinimil sellise avalduse esitamine muutub võimalikuks.

Tegemist on ka täna tuntud vahetamistehinguga, lihtsalt täiendava valikuna lisandub CME valikud Kaubanduse valjakutse investeerimiskonto, kuhu oma raha kanda.

Vahetustehing realiseeritakse samuti septembris tingimusel, et avaldus esitatakse Teisisõnu hakkab siin kohalduma tavapärane teise samba vahetamistehingute loogika rutiin.

Septembrist saavad kõik soovijad suunata oma uued teise sambasse laekuvad sissemaksed pensioni investeerimiskontole. See avaldus realiseeritakse sisuliselt kohe. Kuni septembrini saab uue raha suunamisi teha üksnes erinevate fondide vahel.

Kohila valla arengukava

Jaanuarist jõustuvad ka eelnõuga kavandatavad maksumuudatused. See oli nii ka eelnõu varasemas versioonis. Need sätted omavad eelkõige tähtsust pensioniikka jõudnud teise samba kogujate jaoks.

Seega kõik need inimesed, kes tahavad jääda teise samba pensionile maksusoodustatud tingimustel, ei peaks kiirustama oma raha väljavõtmisega enne jaanuarit Kokkuvõttes on kõik eelnõus tehtud põhimõttelised muudatused suunatud sellele, et suur ja oluline reform tõrgeteta ellu viia ning seeläbi pakkuda inimestele täiendavaid võimalusi oma pensionipõlve isiklikul planeerimisel.

Eelnõus tehtud muudatused ei piirdu üksnes nendega, mis ma praegu esile tõin. Vahepealset ajaperioodi on kasutatud ka selleks, et kirjutada selgemaks kõik pensioni investeerimiskontoga seotud tehnilised detailid. Tänuväärse töö on teinud eelnõuga ära ka keele- ja normitehnika toimetajad, kelle soovitused on arvesse võetud ja nii on eelnõu tervikuna muutunud nii keeleliselt kui sisuliselt arusaadavamaks ja seega ka paremini rakendatavaks.

Kuigi selle reformi puhul on avaldatud ka kahtlust, et kõik selle komponendid ei Avatud pahameele kahaneb siiski tuleviku ja valikuvoimaluste maht olla põhiseadusega kooskõlas, siis mina ei ole sellega nõus. Oleme selle poole aasta jooksul reformiga töötades pakkunud välja tasakaalustatud lahenduse, mis muudab tänase jäiga süsteemi inimeste jaoks oluliselt paindlikumaks, kuid samas säilitab sotsiaalseid eesmärke silmas pidades vajalikud piirangud.

Need piirangud on minu hinnangul proportsionaalsed ja vajalikud ning seda ka põhiseaduse silmis. Lugupeetud Riigikogu liikmed! Lühidalt minu poolt kõik. Kahtlemata saame küsimustevoorus täpsustada. Ja muidugi kutsun teid kõiki üles seda eelnõu toetama lõpphääletusel! Aseesimees Helir-Valdor Seeder Aitäh, austatud minister! Teile on ka küsimusi. Taavi Rõivas, palun! See on mõneti koomiline, et te nimetate seda praegust eelnõu reformiks, sellepärast, et igaüks ju teab, et veel iga suur muutus ei ole reform.

Lõhkumine ei ole reform, ehitame on reform. Antud juhul te lõhute midagi, mis 20 aastat tagasi ehitati, ja te viite Eesti kaks aastakümmet ajas tagasi. Aga ma küsin selle kohta, et väga palju on räägitud ju sellest, et need, kes alluvad ahvatlusele raha kohe kiiresti kätte võtta, veedavad suure tõenäosusega oma vanaduspõlve kitsikuses, aga vähem on räägitud sellest, et väheneb oluliselt ka pensionifondide võimalus Eesti majandusse investeerida, mis omakorda tähendab, et Eesti majandusel juba keskpikas plaanis on Ma roovin kaubandust hea kasvamiseks vähem.

Kas te seda makromõju mõistate ja kas te adute seda vastutust, mis teil selle muudatusega on?