Liigu sisu juurde

On ka Korruta, kus käsitsi või automaatrežiim Satoshi saab korrutada. Uus tüübikinnitus on vajalik juhul, kui tüübikinnitusega sõidumeeriku või selle komponendi puhul taotletava muudatuse tõttu tuleb välja anda uus turvasertifikaat või koostalitlusvõime sertifikaat.

The navigation system shall estimate and display the position of the vessel.

Eurlex lameekraaniga näiteks vedelkristallekraanigavõimelised kuvama arvutis digitaalkujul genereeritud informatsiooni Operating by means of flat panel display for example, a liquid crystal devicecapable of displaying digital information generated by an automatic data-processing machine EurLex-2 12 Arvestades, et energiamõjuga tooteid müüakse üha rohkem pigem veebimajutusplatvormidel kui otse tarnijate ja edasimüüjate veebisaitidel, tuleks täpsustada, et internetimüügiplatvormid peaksid olema kohustatud kuvama tarnija esitatud märgise hinna lähedal.

Eurlex Selliselt käituvad teenuseosutajad peaksid kuvama hõlmatud ala servas silmatorkavaid teateid, mis teavitaksid lõppkasutajaid enne kindlaks määratud alasse sisenemist sellest, et kõnealuses piirkonnas on UK Binary OPS signaali asjakohane tehnoloogia, jälgimise eesmärgist, jälgimise eest vastutavast isikust ja kõigist meetmetest, mida lõppkasutaja saab lõppseadmes võtta teabe kogumise minimeerimiseks või peatamiseks.

Tuleks kehtestada arukate sõidumeerikute konstruktsiooni käsitlevate tehniliste nõuete kirjeldus. See peaks võimaldama kontrolliasutustel sõidukeid kiirelt ja tõhusalt kontrollida ja vähendama elektrooniliste seadmete hulka sõiduki kabiinis. Kuna seda sagedusala kasutatakse ka elektroonilises teemaksusüsteemis, peaksid kontrolliametnikud hoiduma varajase avastamise kaugsideseadme kasutamisest teemaksu kogumise punktis, et hoida ära teemaksu- ja kontrollirakenduste vahelisi tõrkeid. Üks selline turvaauk on digitaalsete sertifikaatide aegumiskuupäeva puudumine. Turvaküsimustega seotud parima tava järgimiseks soovitatakse hoiduda aegumiskuupäevata digitaalsete sertifikaatide kasutamisest.

Providers engaged in such practices should display prominent notices located on the edge of the area of coverage informing end-users prior to entering the defined area that the technology is in operation within a given perimeter, the purpose of the tracking, the person responsible for it and the existence of any measure the end-user of the terminal equipment can take to minimize or stop the collection.

The navigation system shall estimate and display the heading of the vessel.

UK Binary OPS signaali

Eurlexq4 Häälkõnede ja automatiseeritud numbrivalimis- ja sidesüsteemide abil otseturundusteadaandeid edastavad juriidilised ja füüsilised isikud peaksid kuvama liini numbri, millel saab ettevõttele helistada, või lisama oma numbrile konkreetse koodi, mis näitab, et tegemist on turundusliku kõnega. Legal or natural persons conducting direct marketing communications through voice-to-voice calls and through calls by automating calling and communication systems should display their identity line on which the company can be called or present a specific code identifying the fact that the call is a marketing call.

UK Binary OPS signaali

Display: A commercially-available, electronic product with a display screen and its associated electronics encased in a single housing, or within the computer housing e. EurLex-2 Seega peab sõidukijuht lugemise jätkamiseks nimekirja uuesti kuvama Consequently the driver needs to call the list again in order to resume reading oj4 Liikmesriikide erakonnad peaksid võimaluste piires kuvama seda teavet, ja kui see on asjakohane, siis ka Euroopa tasandi erakonna logo, nähtavalt kõikidel kampaaniamaterjalidel ning teadete ja poliitiliste esinemiste korral.

The navigation system shall estimate and display the position of the vessel. Eurlex lameekraaniga näiteks vedelkristallekraanigavõimelised kuvama arvutis digitaalkujul genereeritud informatsiooni Operating by means of flat panel display for example, a liquid crystal devicecapable of displaying digital information generated by an automatic data-processing machine EurLex-2 12 Arvestades, et energiamõjuga tooteid müüakse üha rohkem pigem veebimajutusplatvormidel kui otse tarnijate ja edasimüüjate veebisaitidel, tuleks täpsustada, et internetimüügiplatvormid peaksid olema kohustatud kuvama tarnija esitatud märgise hinna lähedal. Eurlex Selliselt käituvad teenuseosutajad peaksid kuvama hõlmatud ala servas silmatorkavaid teateid, mis teavitaksid lõppkasutajaid enne kindlaks määratud alasse sisenemist sellest, et kõnealuses piirkonnas on kasutusel asjakohane tehnoloogia, jälgimise eesmärgist, jälgimise eest vastutavast isikust ja kõigist meetmetest, mida lõppkasutaja saab lõppseadmes võtta teabe kogumise minimeerimiseks või peatamiseks.

To the extent possible, national political parties should prominently display this information, including, where appropriate, the logo of the European political party, in all campaign materials, communications and political broadcasts. The apparatus is therefore UK Binary OPS signaali be classified under CN code 59 31 as other flat panel displays able to display signals from automatic data-processing machines with an acceptable level of functionality with a screen of the liquid crystal display LCD technology.

UK Binary OPS signaali

But as one male starts to display, another and another join him.