Liigu sisu juurde

Ettepanek on vajalik ja seetõttu hääletasin selle poolt. In the end, Facebook will be comprised of dormant and inactive profiles with a majority of its "engagement" coming from people in their forties stalking their exes from high school in the late 80's. Leppeta lahkumine toob kaasa suurema segaduse. EL eraldab miljonit eurot meetmetele, mille eesmärk on toetada meediavabadust ja uurivat ajakirjandust, kaasa arvatud reageerimismehhanism ajakirjandus- ja meediavabaduse rikkumiste puhul ning ajakirjanike tegeliku kaitse tagamiseks. Pean positiivseks, et kehtestatud on ulatuslik töölevõtmiskava ning vastu on võetud uusi meetmeid, mis aitavad hoida ära ahistamist, suurendada töötajate heaolu ja vähendada tööjõu voolavust.

Toetan resolutsiooni, et Euroopa oleks ka edaspidi demokraatlik ja vaba. Seetõttu ei saa ma resolutsiooni poolt hääletada. Küll aga nõustun, et rahapesuvastast võitlust tuleks jätkuvalt tugevdada. Kõik riigid peaksid tähtaegselt üle võtma AMLD5 nõuded. Seetõttu jään hääletusel erapooletuks. Eriti süvendatud peaks see koostöö olema Euroopa Liidu riikide ja selle kandidaatriikide vahel.

Facebook (FB)

Seetõttu toetan koostöölepingu sõlmimist Serbiaga. Seetõttu ei toetanud antud eelnõu. Meil peaks olema selge ja läbipaistev kontroll selle üle, millised pestitsiidid on inimestele ohtlikud ja millised mitte.

10/22 Share Option Tehingud

Kui ohtlikkus või ohutus pole piisavalt selge, tuleb lähtuda ettevaatuse printsiibist. Sellest tulenevalt toetan vastavat eelnõu.

I help people invest and manage portfolios for them.

Kuna Euroopa Toiduohutusamet ei ole esitanud veenvaid tõendeid, et geneetiliselt muundatud sojauba A ACS-GMØØ sisaldavad, sellest koosnevad või sellest toodetud tooted on pikaajaliselt ohutud, siis toetan vastavat eelnõu.

Kuna Euroopa Toiduohutusamet ei ole esitanud veenvaid tõendeid, et geneetiliselt muundatud maisi MON x x MON x x DAS sisaldavad, sellest koosnevad või sellest toodetud tooted, ja geneetiliselt muundatud mais, milles on kombineeritud kaks, kolm või neli MON, MONja DAS ühekordset transformatsiooni, on pikaajaliselt ohutud, siis toetan vastavat eelnõu.

Позавчера она принесла Мариуса, когда он проснулся днем.

Viimastel aastatel on Euroopa Liit hakanud suhtuma desinformatsiooniga tegelemisse tõsiselt. Euroopa Liit on alati hinnanud kõrgelt meediavabadust. EL eraldab miljonit eurot meetmetele, mille eesmärk on toetada meediavabadust ja uurivat ajakirjandust, kaasa arvatud reageerimismehhanism ajakirjandus- ja meediavabaduse rikkumiste puhul ning ajakirjanike tegeliku kaitse tagamiseks. Otseselt desinformatsiooni kampaaniate tuvastamiseks investeerib Euroopa Liit aastas vaid 4 miljonit eurot, mis on võrrelduna Russia Today ja Sputniku miljardilise aastaeelarvega häbematult vähe.

Toetan desinformatsiooni vastase võitluse tugevdamist ja seega ka esitatud ettepanekut. Endise Euroopa Komisjoni liikmena toetan ma kahtlemata Euroopa Komisjoni eelarve ettepanekut.

Mul poleks midagi selle vastu, kui liikmesriikidel tärkaks soov Euoopa Liidu eelarvemahtu oluliselt suurendada. Loomulikult hääletasin ma esitatud eelarveresolutsiooni poolt. Samas tööjõumobiilsus Euroopa Liidus suureneb iga aastaga, mis tingib vajaduse Euroopa-üleste lahenduste järele.

Merilin L.

Üleeuroopaliste lahenduste otsimise algfaasis ei pea ma mõistlikuks spetsiaalse finantsinstrumendi loomist pikaajalise töötusega tegelemiseks.

Hääletasin resolutsiooni poolt.

Tänased probleemid on eelkõige globaalsed ja nõuavad ühiseid pingutusi, mistõttu saab seesugune koostöö olema aina olulisem.

Kavandatud muudatustes täpsustatakse, et koondamised, mis tulenevad Ühendkuningriigi liidust väljaastumisest ilma väljaastumislepinguta, kuuluvad EGFi kohaldamisalasse. Ettepanek on vajalik ja seetõttu hääletasin selle poolt.

Vastastikuste juurdepääsuõiguste andmise eeltingimus on, et püügitegevus oleks vastavalt ühise kalanduspoliitika eesmärkidele jätkusuutlik.

Pidades silmas jätkuvat ebakindlust seoses Ühendkuningriigi korrakohase väljaastumisega EList, on Hääletasin ettepaneku poolt. Kokkuleppeta väljaastumise korral jäävad liidu ja Ühendkuningriigi vahelised eelarvesuhted ilma õigusliku kokkuleppeta. See tekitaks märkimisväärset ebakindlust ja raskusi liidu Struktuurifondide vahendeid ja investeeringuid tuleb seetõttu kaasava majanduskasvu soodustamiseks, ebavõrdsuse vähendamiseks ja ülespoole suunatud sotsiaalse lähenemise edendamiseks senisest tulemuslikumalt kasutada.

Ühtlasi peaks Euroopa Liidu eelarve andma rohkem vahendeid kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise meetmeteks ning kliimadiplomaatiaks riikides, mis on hõlmatud arengukoostöö rahastamisvahendi ja liidu elanikkonnakaitse mehhanismiga.

Pean positiivseks, et kehtestatud on ulatuslik töölevõtmiskava ning vastu on võetud uusi meetmeid, mis aitavad hoida ära ahistamist, suurendada töötajate heaolu ja vähendada tööjõu voolavust.

Liidu kodanike ees tuleb tagada läbipaistvus ja demokraatlik aruandekohustus ning pettuste vastu tuleb võidelda. Kids rebel against a social network that includes their dorky parents - Can you imagine being 15 years old and being involved in any kind of socializing that involved your parents and aunts and uncles and Sunday school teachers and god knows who else from the dark side? There is a Facebook hipness hourglass somewhere and it has already been turned over The kids will be first, the advertisers will follow.

10/22 Share Option Tehingud

In the end, Facebook will be comprised of dormant and inactive profiles with a majority of its "engagement" coming from people in their forties stalking their exes from high school in the late 80's. For the younger generation, talking about Facebook at all will become painfully lame.

10/22 Share Option Tehingud

Every generation mocks the one that came before.