Liigu sisu juurde

Neid võiks osta umbes 20 aastat tagasi. Lisaks on ettevõtte omanikel õigus vastastikusel kokkuleppel täpsustada täiendavaid tingimusi, mida nad peavad oluliseks. Nagu näete, on intressimäära langus kasulik isegi investoritele, kes investeerivad püsivalt ja pikaajaliselt ning ei võta arvesse kiiret tulu. See ei tähenda siiski, et tavaline investor suudab mõjutada juhtimist ja otsuste tegemist - protsendina aktsiate koguarvust on selle osalus liiga väike.

Hinda ise oma ettevõtet Seda näitajat kasutatakse tihti määramaks, kas ettevõtte aktsia on teiste turul tegutsevate ettevõtetega võrreldes odav või kallis.

Aktsiate vaartus ja valim

EV Enterprise Value ehk ettevõtte väärtuse all mõistetakse kogu ettevõtte turuväärtust. Seega soovides oma ettevõtte väärtust võrrelda näiteks börsil noteeritud konkurendi või hiljuti toimunud tehingutega, tuleb kindlasti meeles pidada, et aktsiate hinna saamiseks tuleb EV koguväärtusest maha lahutada kohustused ja liita raha.

Aktsiate vaartus ja valim

Raha pannakse juurde, kuna selle võib ettevõte välja maksta omanikele dividendidena või kasutada ostu finantseerimiseks, mis teeks kogu tehingu väiksemaks. EBITDA Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization on raamatupidamislik näitaja, mis näitab kasumit enne intresse, makse ning kulumit. Arvestamata jäetakse siinjuures arvete laekumise ja tasumise kiirus ning ettevõtte tegevuse jätkamiseks vajaolevad investeeringud.

Aktsiate vaartus ja valim

Andmed on kokku kogunud ning avaldanud New Yorgi Ülikooli professor Aswath Damodaran ning igas sektoris on valim mõnekümnest kuni saja ettevõtteni ning tulemuseks on saadud aritmeetiline keskmine. Nendele andmetele tuginedes võib järeldada, et ka Eesti börsil noteeritud ettevõtete väärtus on väiksem, kui seda on Euroopa keskmine.

Aktsiate vaartus ja valim

Soovides eelneva tabeli baasil arvutada oma ettevõtte väärtust, tuleb meeles pidada, et börsil kaubeldavad aktsiad on enamasti likviidsemad, suuremad ja atraktiivsemad.