Liigu sisu juurde

Thrus Twist Tbilisi Guide sisu on interaktiivne. Ent seda ootamatum ja suurem šokk tabab meid millalgi hiljem Tänase päeva esimesel poolel oleme planeerinud külastada Kollase jõe kanjonis asuvaid Bǐnglíng Sì Tuhande Buddha koopaid, mis oma kunstiväärtuste poolest ei pidavat palju maha jääma kuulsatest Mògāo grottidest. Maakonnad kaitsesid oma iseseisvust 7. Sellest hetkest peale pole meie hulgas enam Aigarit, vaid on Uigur. Käesolevale saidile ilmuvad järk-järgult faktid ja lühikirjeldused läbitud marsruudist, mis suure tõenäosusega ei lange kokku algselt kavandatuga. Võtke vett igal pool kaasa.

Iraak 0 Peamiseks leiuliigiks on savinõude killud. Töö- ja tarbeesemetest on leitud rauast õõs- ja silmaga kirveid, erinevaid raudnuge, sirpe ja vikateid, naaskleid, pintsette, kääre ja õmblusnõelu, sarvkamm, jms. Relvadest on saadud odaotsi, nooleotsi, mõõku, võitlusnuge ja kilpide osi kuplaid, käepidemeid, naaste. Enamik relvadest pärineb Alulinna, Kirimäe ja Rikassaare peitleiust.

Muinasaja inimeste tarbimisesemed 0 Peamisi tekkepõhjusi on kolm: 1 paljud töötajad on väga kitsalt spetsialiseerunud ning nende oskusi on mujal väga raske rakendada, 2 kvalifitseerimata töölised ei suuda sageli leida soovitud ja pikaajalist tööd, 3 mõned töötajad on oma elukohaga seotud tugevate sotsiaalsete ja kultuuriliste sidemetega ja seetõttu ei taha mujale kolida isegi siis kui seal on töökohti saada.

Mitmekeelne oskussuhtlus 0 Peamiseks jooneks on üldistunud ja püsiv ärevus, mis ei ole seotud mingite kindlate keskkonnatingimustega või ei ole see tendents tugevalt väljendunud s. Joonis 3.

 1. Efremova T.
 2. Kuidas luua binaarseid voimalusi
 3. Sõnu seletav sõnaraamat Krüptoraha on tõusuteel.
 4. Ettevotjate Ghost Trading strateegia
 5. Unforgettable War:
 6. Master-klass National Dance Äärmuslik turism.
 7. Val | Sõnu seletav sõnastik

Mongoolia energiasüsteem must kastike tähistab kivisöe kaevandust, punased soojuselektrijaamasid ja tumesinised plaanitavad soojuselektrijaamasid, kaardilt tuleb välja ka Mongoolia energiavarade eksport Hiina ja Venemaaga. Eesti geograafia 0 Peamine ühendustee — meri, selle kaudu peeti sidet ka välismaailmaga 5. Avatus muu maailma suhtes, aga ka sügav sisemine killustatus 6.

Maakonnad kaitsesid oma iseseisvust 7. Kultuurivahendaja, võeti üle ida kultuuri silmapaistvaid saavutusi, mugavdasid neid ja arendasid oma originaalse tsivilisatsiooni 8. Keraamika 0 Peamiseks vedellastiks on toornafta.

Nende jook on balbuza, mis on valmistatud hirssijahust ja meest ning millele on lisatud ürte.

Kreeka kolooniad Mustal merel. Musta mere piirkonna kreeka kolooniad

See jook muutub joovastavaks, kui seda hoitakse mitu päeva hästi suletud kannus; Hirssist või speltajahust valmistatud "Braga" teeb vähem purju. Hobus- ja lambakarjad on põllumajanduse peamised harud ning veiseid on vähem.

Nad eelistavad pühvlite kasvatamist. Kabardas on kummaski kuni 20 kari sajast koolist. Sõna "liigend" tähendab karja osa, mille katmiseks on vajalik arv märasid; keskmine märade arv koolis on kuni Need karjad on viimasel ajal oma varasema maine suures osas kaotanud. Parimateks peetavate Tau-Sultani karjades Malaya Kabardas asuvate "Shaloh" tõugu hobuseid on nüüd vähe.

Bolšaja Kabardas saadetakse suve alguses hobukarjad ja lambakarjad Malka ja Podkumka allikatele, kus neid hoitakse kogu suvehooaja jooksul karjamaadel.

Malsy Kabardas asuvad karjamaad asulate lähedal. Kui karjad lahkuvad Bolsaja Kabarda tasandikult ja lähevad mägikarjamaadele, saavad valjad igalt tema pärisorjalt igast koolist ühe täku ja igast karjast ühe oina. Selle eest võtab ta endale kohustuse tagada karjade ja karjade kaitse. Kabardlased tegelevad ka mesindusega ja nende mesi on üks Kaukaasia parimatest. Käsitöö Kabardlased teevad kangast ja vildist, valmistavad sadulate jaoks vankreid ja raame, mida nad talus kasutavad või vahetavad soola ja muude vajalike kaupade - lina, puuvillaste kangaste, raua, vaskkannude jne.

Keel Kabardi keel on üks tšerkessi keele murretest, mida räägivad ka besleneislased ja temirgoeviidid ning millest ülejäänud tšerkesside hõimud saavad raskustega aru; nad ütlevad, et kabardi keel on puhtaim tšerkessi keel. Lisaks on kabardi vürstidel ka oma erikeel, milles nad räägivad ainult omavahel. Religioon Kõik kabardlased on Omari sektist pärit muhamedlased.

Nende vaimulikke austatakse väga ja neil on inimestele märkimisväärne mõju. Cadiad saavad igast perest kindlat palka nisu, mee ja lammaste eest. Kabardas pole absoluutselt ühtegi ilusat mošeed, kuna islam juurutati siia alles 60 aastat tagasi ja pealegi pole kabardlastel üldse alalisi kodusid.

Kirjeldage moningaid kaupu viinamarjaistanduste 1 saidi puhul Moodne kirjutamisstrateegia

Moraal Kabardlased on uhked ja üleolevad, kuid samas on nad võõraste suhtes viisakad ja väga külalislahked. Nad järgivad rangelt omavahelist sündsust, mis vastab vanusele ja positsioonile; nad on väga vihased, kui võõrad unustavad neid sündsust järgida. Vanim või Binaarsed variandid aarmuslikud prints on ainus istumisõigus; ülejäänud saavad endale lubada istumist ainult tema kutsel.

Õhtusöögi ajal serveeritakse teda kõigepealt toiduga, seejärel serveeritakse qadi ning seejärel järgnevad teised vürstid ja valjad nende positsiooni ja vanuse järjekorras. Juba iidsetest aegadest on Suure Kabarda vürstidel olnud väikesed Kabarda suhtes teatud õigused, nii et selle viimase elanikud kannatasid sageli Kabarda vürstide rõhumise all.

Sama toimus ka teiste naabrite, näiteks ingušlaste, osseetide, abasiinide, besleneiside jt suhtes ning mõned neist hõimudest avaldasid neile iga-aastast austust ja kartsid väga nende ebasoojust. Ehkki nüüd on nende võim täielikult kadunud lõputute sõdade tõttu, mida nad pidasid kas oma naabrite, mägironijate või venelaste vastu; Kabardi vürstid peavad end päritolu ja esivanemate varasemate ekspluateerimiste tõttu siiani esimeseks vereaadlites mitte ainult tšerkesside hõimude, vaid üldiselt kõigi mägirahvaste seas.

Ja seda paremust ei saa neile tõesti keelata. Välja arvatud need omadused, mida teised rahvad võivad nendega vaidlustada, eristavad kabardlased õilsat iseloomu, viisakust ning riiete ja kodude puhtust. Kõik need omadused näitavad, et kabardlased on tsivilisatsiooni tasemel kõrgemal kui teised mägirahvad.

Neil on sõbralikud sidemed kõigi Trans-Kubani rahvastega, eriti Beslenei'ga, kes on nendega seotud ühise päritolu poolest. Balkarid, Chegems, Karachais ja Abazins tunnistavad oma paremust.

Osseetid on nende vaenlased, välja arvatud dugorid. Nad ei lase neil oma mägedest lahkuda.

Tbilisi ilus kirjeldus. Tbilisi: Mida külastada? Kõige impretesetud kindluse

Sama lugu on inguššidega. Nii nagu igas mägirahvaste vahel tekkivas vaenus, valitseb tugevama õigus. Kogu Kaukaasias on tavaline, kui majaomanik, kui ta on külalisest noorem või asub madalamal positsioonil, peab ise külalise hobuse juurest rakmed maha võtma ja relva maha võtma, kui külaline oma maja külastab; isegi näiteks Abaza vürstid peavad hobuse ja relvad vastu võtma mitte ainult neid külastama tulnud Kabardi vürstidelt, vaid ka Kabardi sõlmedelt, pidades silmas, et Abaza vürstide päritolu on vähem kõrge kui Kabardi sõlmedel.

Seda tava järgitakse rangelt. Valitsuse vorm ja kord Kabardlased jagunevad viide klassi ehk mõisasse: 1 vürstid; 2 aadlikud ehk valjad; 3 vaimulikud; 4 talupojad; 5 orjad või yasyrid.

Kaks esimest perekonda - Misosta ja Atazhuki - on Baksanist pärit kabardlasi juba pikka aega valitsenud; perekond Dzhembulet - Kashkataust pärit kabardlaste poolt.

See viimane perekond jagunes hiljem kaheks haruks - Bek-Murza ja Kaituki. Igal perel on oma maa, peremehed ja talupojad. Kõige võimsam ja arvukam on Atazhuki haru. Kabardas on kokku 50 vürsti ja umbes uzdeni.

Uzdeni ehk Worki on jagatud kolme kategooriasse: esimese moodustavad Kabarda algsed aadlikud, kes on nii-öelda printsi suured vasallid; teise kategooria moodustavad mitte vähem õilsat päritolu aadlikud, kellel pole siiski esimese kategooria aadlike täielikku võimu ja õigusi; lõpuks kuuluvad kolmanda kategooria aadlikud oma vaesuse tõttu teistele aadlikele, see kategooria sarnaneb oma positsioonilt Poola väikehärradega; nad kutsuvad neid "valjahaaraks".

Kuulsamad Suur-Kabarda aadlikud pärinevad Gnardukovi ja Anzorovi perekonnast. Esimesse rühma kuuluvad Kudeneti ja Tambijevi perekonnad; teisele - Baruki, Zarekovi ja Elmurzi perekonnad. Kabardi aadlikel on kõik vasalli õigused ja nad austavad nisu ja veiseid neile antud maa eest. Enamik talupoegi kuulub aadlikele, sellegipoolest maksavad need talupojad vürstile lisaks igale perekonnale aastas ühe oina lisaks aadlite poolt neile kehtestatud tasumaksule, mis moodustab kümnise igast nisusaagist.

Kabarda lihtrahvas ehk talupojad, keda nimetatakse tšerkesia keeles "tkhokotli", on iidsetest aegadest alates olnud vallutusõigusega vürstide ja aadlike võimu all. Nad on maa külge kinnitatud töömehed, kuid kuigi nad on tugeva rõhumise all, ei ole nad siiski orjad, kuna harvadel eranditel pole kellelgi õigust neid teenida ei tervete peredena ega üksikult. Enamik neist, nagu juba mainitud, kuuluvad Uzdenisse, ülejäänud on otseselt vürstide omandis.

Lisaks neile talupoegadele on vürstidel ja valjadel ka vabakutselised, kolonnid ja omad inimesed, kes on hõivatud talutöödega, neid nimetatakse "begauliteks" või "begaulideks". Vabanenud on põllumehed ja maksavad üüri ning sambad on printsi või aadliku teenistuses; mõlemal on teatud õigused.

Yasyrid, kes ostetakse või võetakse vangi, on orjad ning vürstide ja aadlike omand. Vaimulikud jagunevad muladeks, kes koos jumalateenistusega on ka kohtunikud ja imaamid, kes on mošeedes, kus nad täidavad meie diakonite funktsioone. Lisaks neile on ka qadisid, kes valitakse igal aastal muladest kuni kõigis küsimustes kõrgeima kohtuniku rollini.

Kõigil kuuest ülalnimetatud vürstiperest on kaasas üks selline kadi. Koraani seaduste kohaselt on vaimulikud vabastatud kõikidest tollimaksudest ja maksudest; ja talle makstakse ka nisu, jäärade jms näol makse. Kõigest eeltoodust järeldub, et kabardlaste valitsemisviis on omamoodi feodaalne hierarhia, sarnane sellega, mida omal ajal teostasid Preisimaa, Kuramaa ja Liivimaa Saksa rüütlid.

Vürstid ja valjad püüavad kõigi vahenditega säilitada oma domineerimist Kirjeldage moningaid kaupu viinamarjaistanduste 1 saidi puhul üle, kes kannab oma ike kaugel alandlikkusest. Samal ajal püüavad vürstid enda külge siduda valjad, mis on nende rikkuse ja poliitilise tähtsuse allikas ning kes võivad temaga rahulolematuse korral printsi maha jätta. Tõsistel juhtudel, kui kutsutakse kokku koosolekuid, on seal esindatud ainult kolm esimest mõisa; vürstid, valjad ja vaimulikud.

Vanimast suguvõsast pärit vürstid ja vanimad vanuses võtavad seal esikohad ja esimene hääl kuulub neile; neile järgnevad vaimulike esindajad, tõlgendades seadusi; lõpuks on järg kõige iidsemate ja vanimate perekondade valjad; ülejäänud peaksid kuulama ja vaikima.

Neid koosviibimisi nimetatakse Shariadiks.

Kirjeldage moningaid kaupu viinamarjaistanduste 1 saidi puhul Edukad valikute kauplejad Indias

Hädaolukordades kutsutakse vanemaid inimesi; kuid sellised koosolekud, mis tavaliselt toimuvad tulises ja lärmakas õhkkonnas, hajuvad enamasti otsust tegemata. Keisrinna Katariina II püüdis nende vahel sisendada paremat valitsemisviisi, et ennekõike kaotada "kulaki õigus" - see on feodaalse süsteemi kõige hävitavam tagajärg. Selleks käskis ta Lisaks loodi Kabarda mõlemas osas mitu kohtut; kolm - vürstiperekondade menetluseks ja kolm uzdeni ja talupoegade jaoks.

Kabardi keeles nimetati neid "megaks", kuid kabardlased ei soostunud kunagi nende kohtute otsusele alluma, kuna "kulaki õigus" jäi neile kõige lähedasemaks ja arusaadavamaks. Ainult tsivilisatsiooni tiiglis on võimalik muuta selle rahva tavasid, mida samal ajal ei saa eitada tuhandest kõige lahkemast omadusest. Tänu Venemaa valitsuse jõupingutustele hakkab nende moraal pehmenema; vürstide ja valjaste lapsed kasvatatakse Venemaal, seejärel astutakse teenistusse, kus nad hakkavad mõistma kõiki tsivilisatsiooni võlusid ja eeliseid.

Sarnane olukord oli kuni Sel aastal toimusid rahutused - talumatud rõhumisest kurnatud talupojad haarasid relvad ning hävitasid või heitsid suurema osa oma vürstidest ja aadlikest välja; seni valitsenud feodaalne süsteem andis üle puhta anarhia.

 • Jaapani kuunlajalg plakat
 • Tbilisi ilus kirjeldus. Tbilisi: Mida külastada? Kõige impretesetud kindluse

Nendele sisemistele rahutustele järgnenud katk lõpetas kunagi nii hiilgava ja võimsa aadli likvideerimise; suur hulk kabardlasi läks tšerkesside juurde, nagu juba eespool mainitud. Rahvaarv Mõlema Kabarda elanikkond on pideva sisemise ja välised sõjad mis viisid selle rahva ja ka katku järel.

Aastatel — läks märkimisväärne osa kabardlastest mägedesse Kubani tšerkesside ja tšetšeenide juurde, et jätkata seal iseseisvat ja hulkurit.

Aastatel tõi katk kohutavaid katastroofe, mille tagajärjel Kabarda elanikkond võrdus mitte rohkem kui 30 tuhande hingega, kellest 24 tuhat elab Bolshoi ja 6 tuhat Malaya Kabarda; sellest arvust saab nimetada tuhat sõdurit, peamiselt ratsanikke.

Sõdalased Sajad kabardi aadlikud on praegu Venemaa keisri mäekaitse eskaader; selle eskaadri isikkoosseisu uuendatakse iga kolme aasta tagant, et pakkuda suuremale hulgale kabardi aadlikele võimalus näha pealinna ja võimalus ühineda Euroopa eluviisiga.

Malaya Kabarda allub Kaukaasia joone vasaku külje Kirjeldage moningaid kaupu viinamarjaistanduste 1 saidi puhul. Balkarid ja tšegemid on peaaegu sõltumatud, nagu kabardlaste puhul, on nad alistuvad. Enne Kabarda kirjelduse lõpetamist on huvitav mainida mõnda keskajast pärit vaatamisväärsust. Vaatamisväärsused: Dzhulad ja Tatartup Dzhulada varemed asuvad Tereki ääres lõppeva mäeaheliku läänepoolses otsas, kolm versti Belaya all ning umbes poolel teel Urukhi ja Ardoni kahelduste vahel.

Julad on iidne linnmis Derbend-Nami Klaproth G. Reisimine Kaukaasiasse. Seda linna mainib Sheref-ad-din oma Timuri ajaloos ka nime "Djulat" all Pärsia käsikiri nr 70 Prantsuse kuninga raamatukogust. Derbenti saabudes hävitas ta Kaitagi tatarlaste jõugu, läks Tarkile, ületades Koisu ja Sunzha, kus ta telkima jäi, et oodata oma armee tagalasse jäänud osa lähenemist. Tokhtamysh oli sel ajal lähedal kindlustatud laagris. Timur tahtis teda seal rünnata, kuid Tokhtamysh taandus Kurale Staropavlovskaja küla lähedal voolavale jõele.

Timur leidis koha, kus Terekit ületada, kuid toidupuudus sundis teda tõusma Terekist ülesvoolu Dzhuladi lähedusse, kus toitu oli palju. Timuri armeed tähelepanelikult jälginud Tokhtamysh sundis Kirjeldage moningaid kaupu viinamarjaistanduste 1 saidi puhul kaevama Tereki kõrgel kaldal, arvatavasti asula piirkonnas, millest juba eespool juttu oli. Reedel, Olles saanud täieliku kaotuse, põgenes Tokhtamysh. Julada varemed tähistavad minaretti ja mošee jäänuseid, millest nüüd paistab ainult vundament: selle pikkus mõlemalt küljelt on 50 sammu ja laius - kumbki 25 sammu.

Põhjaküljel on endiselt 14 jala kõrguse ja 10 jala laiuse ühe võlviga uksega seina jäänused. Sellel seinal uksest ida pool oli 6 sülda 42 jalga kõrge minarett. Minareti põhjas on ruudukujuline pjedestaal, mille laius on 10 jalga ja kõrgus 14 jalga, ning kõrgemale tõuseb 10 jala läbimõõduga silindrikujuline torn.

Torni sisekülg on 6 jalga läbimõõduga; selle tippu saate ronida 55 astmega trepist. Alumine sissepääs on lõuna poole. Kogu konstruktsioon on kaunilt valmistatud väga kõvadest tellistest, mida hoitakse koos tugeva mördiga. Need varemed seisavad jala pikkuse ruudukujulise väljaku kagunurgas.

Selle läänekülg on suunatud Terski uhutud madalikule. Selle ruumi hõivavad hauad, mis on siiski moodsamad kui mošee ise. Millal see ehitati, pole kindlalt teada; sellegipoolest väidavad tšerkessid, et hauad jäid siia Nogai tatarlaste poolt mitte väga ammu. Üks nende hordidest, Malaya Kabarda vürstidele allutatud, asus elama siia piirkonda, kust kalmõkid nad umbes sajand tagasi tagasi välja ajasid. Kui Klaproth Selgelt võis eristada ainult kuupäevi - IZO ja vastavalt moslemite kronoloogiale, mis vastab meie Terek voolab tipust kahe kolmandiku miili kaugusel, millel asub Dzhulad, kuid selle jõe väike kanal madiseb mööda Terekist kirdes asuvat orgu, enne kui see taas põhivooluga ühineb; selle pangad on kasvanud mooruspuudega, must-valged, inimese suurused ja hoolitsetud.

Neid puid istutasid selle linna elanikud kahtlemata juba antiikajal, kuna ei tšerkessidel ega ka nendes osades elavatel tatarlastel pole aimu siidiussi kultuurist. Siin on näha viinamarjapõõsaid, mille viljad on tšerkesside sõnul suuremad ja magusamad kui need, mis Tereki kallastel metsikult kasvavad; ilmselt on need viinamarjaistandused ka iidse kultuuri jäänused. Juladist ida poole voolava oja Goyangi kaldal võib leida ka viinamarjapõõsaid, õuna- pirni- ja mooruspuid, mis on palju paremat sorti, kui neis osades tavaliselt kasvab.

Juba mainitud minareti lähedal on nähtav osa suurest sõjateest, mis ületab Kabarda orge; seda kohta nimetatakse tavaliselt "minaretipostiks". Siit avaneb Kaukaasia seljandikule kõige ilusam vaade, kui muidugi pole ilm udune. Tatartupi varemed asuvad Tereki läänekaldal, Yeletukva küla vastas, 7 versta Kombuleevka jõe suudme kohal. Need varemed, mille nimi tähendab "tatari org", on kolm minaretti, mis asuvad mitmesaja sammu kaugusel ja on täielikult sarnased Julada minaretiga; seal on ka kaks täiesti vene stiilis kirikut.

Siseseintel on pühakute kuju; need pildid on tõenäoliselt seotud XVI sajand ehk perioodi, mil pärast tsaar Ivan Vassiljevitši hiilgavaid vallutusi muutsid vene misjonärid tšerkeslased ristiusku. Tšerkeslased väidavad siiski, et need kirikud ehitasid "frengid", see tähendab Tartarias elanud eurooplased. Guldenstedt kirjeldas suure täpsusega Tatartupi varemeid, mis olid tema ajal vähem taunitavas seisus kui praegu. Võib-olla on Tatartup just see koht, mida Derbenti ajaloos mainitakse nime all "shesheri-tatarlased" ja millel olid oma valitsejad: see oli osa Khazari impeeriumist ja seetõttu pole ka usutav, et nii muhamedlased kui ka kristlased said siin samaaegselt elada Pikka aega oli see koht tühi; tänapäevased Nogai hauad, millest üks pärineb moslemite kronoloogia e.

Need hauad võiksid kuuluda ka muhamedaani tšerkessidele. Kabardlased austavad väga Tatartupi varemeid, mis on mõrva sooritanud isikute puutumatu varjupaik. Varem anti mingeid vandeid ja lubadusi otse nende varemete kõrval, mis andis neile erilise jõu.

Siin toimusid ka suured koosolekud "šariad". Beshtau mägedes, Etir oja lähedal Temir-Kubcheki nimelises orus, näete 8 jala kõrgust kivikuju, mida tšerkessid nimetavad Duka-Begiks. Ta kujutab tšerkessi viisil relvastatud meest; sellel on näha kreeka ja slaavi tähtedega tehtud pealdisi. Kuju valmistatud tumehallist liivakivist. Naabruses elavatel kabardlastel pole selle kivikuju ajast ja ajaloost absoluutselt aimugi.

Tundub, et see on matmispaik, mis on oma päritolu pigem tänu mingisugusele lahingule, mitte pikaajalisele viibimisele mis tahes hõimu nendes osades. Selle kuju mõnevõrra ristikujuline kuju viitab sellele, et selle loomine oli kristlaste töö ja Guldenstedti kopeeritud kiri räägib selle oletuse kasuks veelgi. Nendes osades on mõnikord Duka-Begi sarnaseid deformeerunud skulptuure, mida venelased nimetavad "baba"; võib-olla on need seotud lamaismiga, mida tatari-mongolid siin enne islamiks pöördumist jutlustasid.

Leidub ka kreeka keeles kirjutistega hauakive. Vene tsaarid näitasid selle Kaukaasia rahva vastu erakordset austust ja pidasid isegi auasjaks nendega suhtlemist. Ja selle rahva kõige õilsamad esindajad andsid omakorda end mõnikord Venemaa vürstidena. Ja ka seda rahvast peeti pikka aega, nagu nad tänapäeval ütleksid, kõigi kõrgmäestike jaoks "stiilikooniks" ja andsid endale vabal ajal Mini toornafta kaubandusstrateegia sõjaväelisi naudinguid.

Kabardlasteks nimetatud etnose rajajat peetakse teatavaks Kabarda Tambijeviks. Legendi järgi oli ta sõjaka hõimu juht, kes kolis ammustest aegadest Lääne-Kaukaasiast Põhja-Kaukaasiasse.

Kabardlaste esivanemad võisid olla iidsed kebebarid, mille kohta kirjutas kuulus armeenia ajaloolane Movses Khorenatsi. Sajandil paistab see rahvas nime "kabardi tšerkessid" all nn Pyatigorski tšerkesside seas, kes asustasid maid Kubani vasaku lisajõe jalamilt Tereki alamjooksuni. Viimase rahvaloenduse järgi on Venemaal kabardlast. Kasogi, nad on ka tšerkessid Juba iidsetest aegadest paistsid kabardlased kõigi kaukaasia hõimude seas silma julguse ja sõnakuulmatusega.

Neil on pikka aega olnud naabrite suhtes valitsev seisund. Ajaloolased on neid kirjeldanud kui arukaid, uhkeid, julgeid ja isemeelseid inimesi, keda eristab lisaks tugev kehaehitus, väsimus ja väledus. Nad on suurepärased sõitjad ja teravad laskurid. Venelased kutsusid kõiki tserkeslasi, sealhulgas kabardlasi, kõigepealt Kasogideks.

Kirjeldage moningaid kaupu viinamarjaistanduste 1 saidi puhul Valikud kauplemise kursused NYC

Seejärel seistsid tšerkessid ägedalt mongoli-tatari invasiooniga, kuid juba Valikud Trade Class NYC "tšerkessid" all, mis oli nende jaoks kinnistunud paljude sajandite jooksul.

Tsaari pruut ja Lžetsarevitš Krimmi feodaalide rüüsteretkedest kannatades otsustasid kabardlased Hädade ajal aitas Kabardi vürst Sunchaley Yanglychevich venelastel võidelda Astrakhanis kinnistunud ataman Zarutskyga, mille eest sai ta tsaar Mihhaililt hiljem tänu.

Kuid Doni pealik Kornila Yakovlev ei julgenud teda arreteerida - nii väga austasid venelased kabardi vürste. Seetõttu ei läinud vürst Moskvasse mitte vangina, vaid Stepan Razini sinna toonud delegatsiooni juhina, kelle tsaar siis kiitusega vabastas.

Hiljem ajasid osmanid ja krimmlased venelased taas Kaukaasiast välja ja hakkasid oma alamateks pidama kabardlasi, kuid Peeter Suure Pärsia kampaania ajal asusid kabardlased Vene keisri poolele. Ja kuna nad hoidsid kõik teised mägihõimud sõltuvuses, oli Venemaa Kabardaga sõbralike suhete säilitamise pärast nii mures, et Belgradi rahu kohaselt tunnistas ta oma territooriumi vabaks.

Toonased ajaloolased kirjutasid, et kabardlastel oli Kaukaasias tohutu mõju, mida tõestasid isegi tolleaegsed kombed ja moed. Väljend "ta on riides" või "ta sõidab", "nagu kabardlane" kõlas kõigi naaberriikide mägirahvaste suus Kirjeldage moningaid kaupu viinamarjaistanduste 1 saidi puhul suurim kiitus. Pärast liitumist Vene impeerium Kabardast sai osa Tereki oblastis Naltšiku rajooni ning Venemaa keisrite tiitlile lisati tiitel "Kabardi maa suveräänne". Enamik Venemaalt saabuvaid lende teenindab Irákleio lennujaam.

Kui plaanite lastega Kreekasse puhkama minna, soovitame tungivalt lugeda seda materjali: Kuid kuurordi valik ja ekskursiooni valik sõltuvad eelarvest ja teie eelistustest.

Võrdle hindu kõigilt usaldusväärsetelt reisikorraldajatelt ja anda üksikasjalikku nõu hotelli - usaldusväärse reisipartneri, ettevõtte - valimisel Turismisüsteem Mozhayka. Samanimelise pealinnaga Heraklioni piirkonnas on palju klubide, diskoteekide, restoranide ja poodidega kuurorte. Hersonissos on piirkonna peamine kuurort, mis on kuulus oma rikkaliku ööelu poolest. Kui soovite nautida rahu ja puhtaid randu, on teie käsutuses kuurortkülad Stalida ja Malia.

Kuurortküla Agia Pelagia Heraklionist läänes kutsub turiste hubase selge ja rahuliku veega lahega. Hersonissoses on golfisõprade jaoks aastaringselt avatud klubi, mis vastab kõigile rahvusvahelistele standarditele. Turistid saavad Vahemere veealuse maailmaga tutvuda Heraklionis asuvas Thalassokosmose akvaariumis, kus on üle mere- ja taimeliigi. Kõigile külastajatele pakutakse helijuhiseid. Lassithi idaosa kuulsamad kuurordid on peolaadsed Agios Nikolaos, "Kreeta Monte Carlo" ja Elounda oma luksushotellidega.

Agios Nikolaoses asuvad arheoloogia- ja etnograafiamuuseumid, millel on eristuvate eksponaatide kogud. Chania läänepiirkond on kuulus puutumatute liivarandade ja samanimelise pealinna nimega Kreeka Veneetsia. Linnas asub Manoussakise veinikelder, mis on üks suurimaid maailmas. Siia saab tulla giidiga ekskursiooniga ja maitsta kohalikke tooteid.

Kreeta turistidele - kasulik teave. Kõik, mida peate teadma Kreeta reisimisel

Chania Veetegevuste austajate jaoks asub Limnopolise veepark 6 km kaugusel Haniast. Rethymno piirkond pakub puhkajatele palju meelelahutust ja hingematvat ööelu. Pere- või eraldatud puhkuse korral on parem peatuda Platanias ja Adele. Juuli viimasel nädalal toimub Rethymnos veinifestival, seega ärge jätke kasutamata võimalust maitsta kuulsaid Kreeta veine. Külastage kindlasti etendust "Kreeta öö" Kirjeldage moningaid kaupu viinamarjaistanduste 1 saidi puhul hiline õhtusöök rahvuslike laulude ja tantsudega.

Kui soovite uurida Kreeta raskesti ligipääsetavaid kohti ja õppida rohkem tundma turistide väliste asulate elu, siis peaksite minema safarituurile. Välihuviliste jaoks korraldatakse ratsutamist ja jalgrattaga seotud ekskursioone. Neil, kes soovivad nendes osaleda, tuleks pöörduda kohaliku turismibüroo või hotellijuhi poole.

Peamine vaatamisväärsus on kuningas Minose ajal ehitatud Knossose palee varemed. Legendi järgi vangistati kohutav Minotauruse mees just siin, labürindis. Külastage kindlasti Heraklioni arheoloogia- ja ajaloomuuseume, kus näete ainulaadseid antiikesemeid. Knossose palee Lychnostatise muuseum Heraklionis Limenases tutvustab vabaõhumuuseum Lychnostatis kreetalaste traditsioonilist elu enne tööstuse ajastut. Kõiki muuseumi eksponaate saab käega katsuda, soovijad saavad proovida isegi kangastelgedel, savitöökojas töötada või pigistada oliividest veidi õli.

Muuseum on avatud iga päev kella Arkadi klooster Rethymnos on Arkadi klooster, mis sümboliseerib kreetalaste ja türklaste vahelist võitlust. Ottomani linnaosa kvartal on veetlev kitsaste tänavate, minarettide ja suurepärase Veneetsia kindlusega labürindi poolest. Bütsantsi kunstikeskus tutvustab külastajatele Bütsantsi ajalugu ja kunsti.

Kunstnik El Greco sünnimaal Fodele külas asub tema muuseum koos maailmakuulsate maalide koopiatega. Dikteyskaja koobas Lassithi tasandikul tasub külastada Diktei koobast, kus müütide järgi sünnitas jumalanna Rhea Zeusi.

Maa-aluse järve ja massiivsete stalaktiitidega koobas on erakordselt ilus ja varustatud külastamiseks. Neile, kellel on mäest üles ronimine keeruline, pakuvad kohalikud mõne euro eest muulateenuseid. Kreeta idaosas Mirabello lahes asub Spinalonga saar, mis on kuulus merevaadete poolest.

Spinalonga saar Vana-Rooma linnade varemeid võib leida kogu saarelt. Varemed on riigi kaitstud ja varustatud videovalvega, nii et ärge kiusake mälestuseks võtma silmapaistmatut kivi. Samaria kuru - riiklik reserv ja Kreeta looduslik maamärk. See Euroopa pikim mäekuru 18 km on varjupaigaks kõige haruldasemale Kri-Kri metskitsele.

Matala küla Saare lõunarannik on tuntud Matala küla poolest, mille kõrval on rannakaljudes uhke laht koos arvukate koobastega. Korraga kasutasid roomlased neid matmiseks, siis elasid siin üksindust soovivad mungad ja eelmise sajandi 60ndatel elasid hipid koobastesse.

Isegi nüüd kohtate läheduses lillelapsi - nad sõidavad ringi lilledega maalitud kaubikutega, elatades end vulkaaniliste kivide käevõrudega kauplemisel. Matalast lõuna pool saate punase ranniku rannal oma ebatavalise vasepunase liivaga päevitada. Elafonisi roosa rand Sealsamas lõunarannikul asub Preveli rand koos palmisalu ja allikast voolava jõega, mille Nikolai Imetööline ise kaljusse lõi. Kreeta idaosas, 6 km kaugusel Palekastrost, asub Vai rand, mis on kuulus oma suurima palmimetsaga Euroopas ning suurepäraste tingimuste poolest sukeldumiseks ja purjelauasõiduks.

Ranna lõunaosas päevitavad nudistid. On läänerannikElafonisi linnast mitte kaugel, on ka oma ainulaadne roosa liivaga rand.

Transport Saarel on mugav bussiliiklus ja seal on siselende. Kreeta on välismaailmaga ühendatud praami- ja lennuühendustega. Auto rentimine on parim viis saare täielikuks avastamiseks, teid ei piira ekskursioonid ja saate vaadata saare igasse nurka. Tagatisraha tavaliselt ei nõuta. Juht peab olema üle 21 aasta vana, sõitnud üle aasta, juhiluba Polvkond, mis kiiresti laguneb venelane.

Kasumlikum on võtta auto kohe poolteiseks nädalaks, siis antakse teile märkimisväärne allahindlus. Rendibüroos antakse teile Kreeta informatiivne teede atlas, mis näitab huvipunkte. Tähtis - üürihind peab sisaldama kindlustust, mida nimetatakse täiskindlustuseks.

Liikluseeskirju ei järgita rangelt - see kehtib peamiselt kiirusepiirangu kohta. Mäeserpentiinid on hästi varustatud ega ole ohtlikud, kuid suurenenud tähelepanu ei ole üleliigne. Kui teie ees olev auto on ohutuled sisse lülitanud, pimestate juhti ja teil palutakse lülituda lähitulelaternatele. Pidage meeles, et siin asuvad tanklad ei tööta ööpäevaringselt, vaid suletakse kell Maapiirkondades ärge parkige oma autot puude lähedale - paar kitse saavad autot kasutada mugava sammuna maitsva oksa juurde.

Toitumine Kohalik köök on kuulus oma ökoloogilise puhtuse poolest. Õues kasvatatud Kreeta köögiviljad on maitsvad. Tänu saare aromaatsetele ürtidele saavad põllumehed kitsedelt ja lammastelt suurepärast piima, millest valmistatakse suurepärast juustu. Kohalikud viinamarjaistandused annavad suurepärase veini, mille on pühitsenud siin sündinud veinivalmistamise jumal Dionysios. Söögi lõpus esitatakse teile kindlasti kompliment - maitsev magustoit või klaas võrreldamatut brändit kohalik viin.

Shoppamine Suured poed on koondunud suured linnadsügis on müügihooaeg. Suveniiripoode leidub igal sammul ning seal pakutakse looduskosmeetikat, käsitsi valmistatud oliiviseepi, eeterlikke õlisid, kohalike käsitööliste valmistatud suurepäraseid noad, peeneid pitstooteid.

Parem on osta keraamikat ja riistu keraamikatöökodadest, hinnad on taskukohasemad ja Hiina stantsimise võimalus on välistatud. Kreeta on kuulus villaste toodete, tekstiilide, tikitud laudlinade ja salvrätikute poolest. Võtke kindlasti koju imeline mesi, Euroopa parimaks tunnustatud oliiviõli, juust, alpikatee. Harulduste austajatel on huvi külastada Chania Mercato Agora kirbuturgu ja Hersonissoses asuvat Idolio muuseumipoodi.

Kreetalt on parem mitte osta kasukaid - need on siin kallid ja nende kvaliteet on Hiina kaupade domineerimise tõttu märkimisväärselt langenud. Eripakkumised Kreeta hotellidele Kasulik informatsioon Saar pakub suurepäraseid võimalusi suurepäraseks puhkuseks nii luksushotellides ja kuurordikompleksides kui ka privaatsetes keskklassi hotellides, mini-hotellides, külalistemajades.

Suure pere või ettevõtte jaoks suurepärane võimalus - villa rentimine, mis on palju odavam kui hotellis ööbimine. Kauplused on avatud kella Paljud poed on pühapäeviti suletud. Pangad on avatud tööpäevadel kell 8— Muuseumid ja väljakaevamised on saadaval iga päev kella 8.

Kuidas sinna saada Kreeta on Venemaaga ühendatud otselendude abil Moskvast ja suurematest linnadest, kuid ainult suvel.

Inglise-Saxon ja Skandinaavian 3. Kreeka koloonia Musta mere põhjarannikul Nagu me juba märkisimesiis Kreeka linnad Musta mere põhjarannikul oli rahvusvahelise kaubanduse arendamisel oluline roll Vahemere piirkonna basseini ja Euraasia seos. Selles mõttes olid nad Genoese ja Veneetsia linnade eelkäijate eelkäijate eelkäijad Musta mere ääres, mis mängis sama rolli Mongoolia perioodil kolmeteistkümnendal tasemel viieteistkümnendal sajandil.

Lennujaam asub Heraklionis. Muul ajal aastas saab Kreetale lennata ümberistumisega ELi pealinnadest. Ateenast Kreetale pääseb praamiga. Teekond Kreeta kesklinna viib teid "saare hinge" - koopasse, kus müütide järgi sündis ka Äike ise. Kaunil Lassithi platool tutvutakse mägikülade traditsioonide ja eluga, sõidetakse eeslitega kelgul, külastatakse pere õliveskit ja savitöökoda.

Samuti kohtute vägeva plataaniga, külastate nunnakloostrit ja kuulate müüte Kreeka armastusjumalannast järve kaldal, kus ta legendi järgi suples. Siin näete iidset ja vägevat plataanipuud - see on enam kui aastat vana ja tüve ümbermõõt ulatub 20 ümbermõõduni!

Kreeta turistidele - kasulik teave. Kõik, mida peate teadma Kreeta reisimisel

Tutvuge sajanditevanuse eluviisiga ja külastage vana Veneetsia pesumaja. Pärast seda suundume Kreeta kesklinna poole ja teel peatume Südame Jumalaema kloostris. Kloostrit juhivad nunnad ja see on laialt tuntud palverändurite seas, kes tulevad siia palvetama absoluutsuse lootuses.

Lassithi platoo maastikud ja atmosfäär Liikudes edasi saare sisemusse, läbi mägede, jõuame maalilisele platoole, arvatavasti iidse vulkaani kraatrisse. See ebatavaline koht Dikti mäeaheliku keskel on nagu lapike rohelistest ja kollastest põldudest, millest igaüks kastetakse oma tuuleveskiga.

Lassithi platoo on üks Kreeta viljakamaid kohti, see võlub oma tervitava jaheduse, taimestiku, maaliliste külade ja kohalike külalislahkusega. Peatume mägikülas lõunatamiseks, apelsinipausiks ja suveniiride ostmiseks. Ja siis näete stalaktiite ja stalagmiite Dikteon Androni koopas, kus legendi järgi sündis Zeus ise. Soovi korral saate lähedal asuvas traditsioonilises kelgutamises sõita eesliga. Saviga töötamise ja traditsiooniliste toodete maitsmise kunst Kreeta tundmaõppimine on puudulik, kui jätta kõrvale sellised iidsed traditsioonid nagu savinõud, veinivalmistamine ja oliiviõli tootmine.

Töötoas räägitakse saviga töötamise nõtkustest ja kauges minevikus juurdunud tehnikatest. Saate maitsta Kreeta veine ja maitsta looduslikku oliiviõli, mis on toodetud ühes kohalikus perefarmis.

Niguliste linn ja Aphrodite järv Lassithi platoolt lahkudes näete avanevat panoraami Pediada provintsist. Mäeahelikest möödudes läheme läbi traditsiooniliste külade Kreeta ühte kaunimasse linna - Agios Nikolaosse, millest saab marsruudi lõpp-punkt. Siin on teil aega poodides käia, kohvi juua ja imetleda põhjatu järve, kus müüdi järgi Aphrodite suples.

Siiditee Tuur 2007 blogi I

Mägedel asuv linn on huvitav treppide rohkuse poolest, mis on muutunud selle iseloomulikuks tunnuseks, muljetavaldavate maastike ja imelise männipargiga, kus saate jalutada. Kellele ekskursioon sobib? Lastega külalistele, toidu- ja veinisõpradele, loodushuvilistele, seikluste otsijatele ja neile, Kolm mustad ratid mekil soovivad lihtsalt ehtsa Kreeta eluga tutvuda. Oma ekskursioonides panen rohkem rõhku kaasaegne elu Kreeta on ajalooline ja kultuuriline komponent minu loos alati olemas.

Organisatsiooni üksikasjad Tuur algab tavaliselt varahommikul ja lõpeb õhtul. Ekskursiooni saadavad autojuht ja giid. Ekskursioon viiakse läbi mugavas, Vajadusel pakume lastetoole tasuta. Transport ja autojuhiteenused sisalduvad ekskursiooni hinnas. Transpordikulud sisalduvad ekskursiooni hinnas. Mida kaasa võtta: mugavad kingad, päikeseprillid, tasuta mäluga laetud kaamera, kerged kampsunid või jakid koopa külastamiseks.

Ma ise koostan Kreetal kõndimise marsruudid ja valin hoolikalt ainult kõige huvitavamad, eranditult need kohad, mida ma ise armastan. Enne makse sooritamist võite juhendile esitada küsimusi. Minu kirg on ennekõike uurimata nurgad, mis paljastavad kohalikku maitset. Minuga ootavad teid ekskursioonid mägiküladesse, viinamarjaistandustesse, oliivisaludesse, mahajäetud randadesse. Näete kurusid, kivikirikuid, koske, traditsioonilisi töötube ja palju muud.

Sõbralike jalutuskäikude ajal näitan Kreetat seestpoolt, annan talle maitse, uurin traditsioonilist maja ja elan selles! Ja terve päeva veedame pereekskursioone mugavas autos koos abikaasaga: näitame tema kodukohti ja räägime kohalike elust.

Rohkem detaile 10 matkaauto arvustust Tahaksin tänada Annat ja tema meest imelise ekskursiooni eest! Palju huvitavat teavet, mis puudutavad mitte ainult ajaloolisi aspekte, vaid ka praegust elu Kreetal. Kindlasti naaseme Kreetale ja võtame ühendust ainult Annaga : Eriline tänu selle eest, et Anna korraldab mitte ainult ekskursioonituuridkuid aitab ka igapäevaste probleemide lahendamisel.

Ta on väga tore ja abivalmis. Aitäh aitäh aitäh aitäh! Head päeva! Olime Kreetal esimest korda. Oleme abielupaar ja kaks last, 6- ja aastased.

Anna ja tema imeline vaikne abikaasa tegid kõik, et meie väike seltskond oleks huvitav ja väga mugav. Teekond oli pandud nii, et tahtsin minna seda imelist saart veelgi kaugemale.

Nasdem Kalsel Umumkan Calon Bupati Banjar Saidi Mansyur Unggul

Nii et järgmisel aastal on see teil olemas. Ja öelge ka Rose'ile, et tema retsept töötab nagu kellavärk!!! Täname juustu soovituse eest, kõik on maitsev. Olime 9-aastase lapsega ekskursioonidel. Mulle meeldis see väga, palju huvitavat, Kreeta avaneb uuest küljest. Informatiivne, dünaamiliselt rikas ja hingestatud. Saime palju positiivseid emotsioone ja Anna on suurepärane juhend ja Kahjude valtimise susteem aktsiaturul Sõna otseses mõttes kolm päeva enne reisi valisime saarele 4 ekskursiooni.

Saidil väga arusaadav teave, vastas giid Anna kiiresti. Täpselt näidatud ajal ootas Anna meid hotelli sissepääsu juures. Ja siis oli rõõmu meri! Anna on ebatavaliselt kerge ja taktitundeline inimene, suurepärane jutuvestja. Süsteemi iseloomustab elementide koostis, struktuur ja see täidab konkreetset funktsiooni. Esemed - need on terviku suhteliselt jagamatud osad, objektid või toimingud, mis koos moodustavad süsteemi.

Elementi peetakse süsteemi teatud kvaliteedi säilitamise raames jagamatuks. Näiteks mikrokalkulaatoris on toiteallikas element, mida võib pidada jagamatuks tervikuks, kuna tõsiasjal, et toiteallikal on keeruline seade ja see koosneb paljudest osadest, on "mikrokalkulaatori" süsteemi jaoks väga väheoluline väärtus. Teine näide on ettevõtte raamatupidamine.

Kui ettevõtet käsitletakse süsteemina, on raamatupidamine selle süsteemi element, mida saab teatud määral esindada jagamatu tervikuna, moodustades teatud osa ettevõtte elust.

Teise valdkonna näide on integratsioon. Struktuur - need on korrapärased stabiilsed ühendused süsteemi elementide vahel, kajastades elementide ruumilist ja ajalist asukohta ning nende koostoime olemust.

See on struktuur, mis muudab süsteemi teatavaks kvalitatiivselt määratletud tervikuks, kuna struktuur hõlmab elementide vastasmõju üksteisega erineval viisil, tuues esile ühe või teise külje, elementide omadused. Struktuur on süsteemi kõige olulisem omadus, kuna sama elementide koostisega, kuid nendevahelise erineva interaktsiooni korral muutuvad süsteemi eesmärk ja selle võimalused.

 • Vaga kaudse volatiilsuse strateegia
 • Kreeka kolooniad Mustal merel. Musta mere piirkonna kreeka kolooniad

Selle kinnituseks joonisel fig. Funktsioon - see on objekti süsteemi või selle elemendi omaduste väline manifestatsioon antud suhete süsteemis, teatud viis objekti ja selle keskkonna vaheliseks interaktsiooniks. Kõige sagedamini esinevad funktsioonid toimingute vormis ja kajastavad süsteemi võimalusi.