Liigu sisu juurde

Sellised terminid nagu" pikk "," lühike " "Kuumad" ja "hästi" on väga keerulised teadmiste esitamiseks, nagu on vaja arutlusel olevate arutluskäsitluste jaoks. See hõlmab andmekogumeid ja üha olulisemaid reaalajas andmevooge, nagu finantsandmed, klientide tehingute andmed, telekommunikatsioon ja ruumiandmed. Kogenumad kasutajad saavad interaktiivset töölauda kasutada oma mudelite täpsustamiseks.

Avaleht Veepoliitika raamdirektiivi ühtse rakendamise stra Veepoliitika raamdirektiivi ühtse rakendamise strateegia EL veepoliitika raamdirektiivi ühtse rakendamise strateegia on alusdokument veepoliitika raamdirektiivi rakendamise koordineerimiseks EL liikmesriikides, mille elluviimist juhib Euroopa Komisjon.

Looduslik keele tootlemise strateegia

Ühtse rakendamise strateegia alusel elluviidavad tegevused kinnitatakse eelnevalt liikmesriikide veemajandusjuhtide veedirektorite nõukogu poolt. Veepoliitika raamdirektiivi ühtse rakendamise strateegia vaadatakse üle ja kinnitatakse iga 3 aasta järel. Ühtse rakendamise strateegia peamiseks väljundiks on juhised ning soovitused veepoliitika raamdirektiivi rakendamiseks liikmesriikides, rakendamisel elluviidavate tegevuste ning nende tegevuste tulemuste ühtse tõlgendamise, piisava täpsuse ning võrreldavuse tagamiseks EL liikmesriikide seas.

Looduslik keele tootlemise strateegia

Ühtse rakendamise strateegia väljatöötamises ning selle elluviimisel osalevad kõik EL liikmesriigid, EL kandidaatriigid, EEA riigid ning valitsusväliste organisatsioonide esindajad.

Ühtse rakendamise strateegia elluviimiseks on moodustatud Euroopa Komisjoni juhtimisel liikmesriikide esindajatest veepoliitika raamdirektiivi rakendamise strateegiline koordineerimisrühm, mis omakorda juhib nelja temaatilise alamtöörühma tööd, kus on esindatud nii liikmesriikide esindajad kui ka eksperdid erinevatest organisatsioonidest.

Looduslik keele tootlemise strateegia

Loe täpsemalt.