Liigu sisu juurde

Päringule vastatakse viie tööpäeva jooksul. Kui ostetakse virtuaalseid või elektroonseid teenuseid, siis nendelt peab käibemaksu ära tasuma. Põgusalt on käsitletud krüptovääringute kajastamist raamatupidamises Raamatupidamise Toimkonna tõlgenduses RTT1, mis ütleb, et instrumentide kajastamisel tuleb lähtuda sellest, et: kajastuspõhimõtted oleksid lugejale arusaadavad arvestus oleks võrreldav teiste analoogsete instrumentide arvestuspõhimõtetega arvesse oleks võetud seda, milline on PHP instrumentide soetamise ja hoidmise eesmärk. Kui tühistate oma nõusoleku, ei mõjuta see teie isikuandmete töötlemise seaduslikkust enne nõusoleku tühistamist.

Päringule vastatakse viie tööpäeva jooksul. Palun pidage meeles, et seda postkasti haldab USAs asuv General Motors, seepärast palume võimaluse korral kirjutada inglise keeles.

Riskide karude kauplemine voimalusi

See privaatsusavaldus kehtib OnStari pakutavatele toodetele ja teenustele, aga ei kehti toodetele ega teenustele, millel on eraldi privaatsusavaldus, mis ei hõlma seda privaatsusavaldust.

Meie teabetavade olulised aspektid. Kogumine Me võime koguda teavet teie ja teie sõiduki kohta, nagu teie nimi, aadress, sõiduki Tridenti kauplemissusteem ja sõiduki asukoht, kui te kasutate meie tooteid ja teenuseid, ning diilerite ja teiste isikute kaudu, kes meile teavet annavad.

Lisateavet leiate allpool. Kasutamine Me võime kasutada teie teavet oma toodete Euroopa valikustrateegiad teenuste kvaliteedi, ohutuse ja turvalisuse parandamiseks, uute toodete teenuste arendamiseks ning turundamiseks.

Jagamine Me võime jagada teie teavet teile toodete ja teenuste pakkumiseks, oma toodete ning teenuste kvaliteedi, ohutuse ja turvalisuse parandamiseks, kohaldatava seaduse täitmiseks, teie päringutele vastamiseks ning selleks, et andmesaajad saaksid seda kasutada turunduslikel või muudel põhjustel, kui olete sellega vajaduse korral nõus.

Valikuvõimalused Teil on võimalus valida, kuidas me kasutame ja jagame teie teavet turunduslikel ning muudel põhjustel.

Avatud lahtekoodiga binaarsed variandid

Teil on kohaldatava andmekaitseseaduse alusel õigused oma isikuandmete suhtes, mida me töötleme. Teie kohustused Võttes arvesse meie toodete ja teenuste olemust, võib olla juhuseid, kui keegi teine kasutab mõnd meie toodet või teenust, mida me teile pakume näiteks lasete kellelgi teisel oma autot juhtida.

Me eeldame, et te teavitate seda isikut sellest privaatsusavaldusest ja enda langetatud privaatsusvalikutest. Küpsised ja jälgimine Me võime kasutada küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid, et pakkuda oma tooteid ja teenuseid, mõista ning kohandada teie eelistusi ja pakkuda asjakohaseid reklaame. Kolmandate poolte tooted ja teenused Meie toodete ja teenustega seonduvalt võidakse teile pakkuda võimalust kasutada kolmandate poolte tooteid ja teenuseid, mida ei oma ega halda OnStar ning mida reguleerivad eraldi kasutustingimused ja privaatsusavaldused.

Binaarsed valikud ja valikud

Juurdepääs ja värskendamine Võite siseneda oma veebikontodele ja värskendada oma teavet või meiega ühendust võtta ning uurida, kuidas seda teha. Turvameetmed Meil on teie teabe kaitsmiseks kasutusel mõistlikud MAPR Share Option Tehingud kohased turvameetmed ning me nõuame oma teenusepakkujatelt lepingu alusel sama. Säilitamine Me hoiame teavet nii kaua, kui on vaja meie toodete ja teenuste pakkumiseks, äriga tegelemiseks ning õiguslike kohustuste täitmiseks. Me ei püüa alla aastastelt lastelt teavet koguda ega tee seda teadlikult.

Kasutame piiriülestel edastustel asjakohaseid kaitsemeetmeid, nii nagu seadus rahvusvaheliste andmeedastuse MAPR Share Option Tehingud sätestab. Muudatused Teavitame teid olulistest muudatustest, postitades selle privaatsusavalduse uuendatud versiooni ja võttes vajaduse korral muid meetmeid.

Küsimuste korral võtke meiega ühendust posti, meili või telefoni teel. Me võime koguda teie teavet MAPR Share Option Tehingud GM-ilt, oma diileritelt, litsentsiandjatelt, partneritelt, teenusepakkujatelt, teie sõiduki tootjalt ja sõltumatute kolmandate poolte allikatest.

Meie kogutava teabe tüübid on järgmised. Teave teie seadme kohta ja selle kohta, kuidas te suhtlete meie toodete ning teenustega, sealhulgas rakenduste ja MAPR Share Option Tehingud nt IP-aadress, brauseri tüüp, seadme kordumatu tunnus, küpsiseandmed, seonduv tuvastus- ning kasutusteave teie mobiiltelefonilt, sülearvutilt või muult seadmelt. Vajaduse korral anonüümime teie teabe nii, et seda ei saa loogiliselt teie või teie sõidukiga seostada. Me võime anonüümitud teavet kasutada või kolmandate pooltega jagada õigustatud ärilistel eesmärkidel.

Suhtlus teiega seoses nende kasutustega võib toimuda posti, meili, tekstsõnumi ja muude elektrooniliste sõnumite teel sõidukisiseses OnStari süsteemis või meie veebisaitide või rakenduste kaudu. Me võime teie isikuandmeid kombineerida ka muu teie kohta võrgukeskkonnas või väljaspool võrgukeskkonda kogutud teabega, sealhulgas kolmandate poolte allikatest tuleva teabega, ja seda võidakse kasutada või jagada selles privaatsusavalduses kirjeldatud eesmärkidel kohaldatava seadusega lubatud ulatuses.

Vajaduse korral hangime lisanõusoleku või anonüümime teabe. Hädaabiteenuste pakkujad: hädaabiteenuste pakkujatega, nagu õiguskaitseorganid, maanteeabipakkujad ja kiirabipakkujad, et osutada seotud teenuseid näiteks abiteenused varastatud sõiduki korral. Äripartnerid ja sõltumatud kolmandad pooled: äripartneritega, nagu teie sõiduki tootja kui see ei kuulu GM-i kontserniseoses meie või nende toodete ja teenustega, uurimisinstituutidega uurimis- ja arenduseesmärkidel näiteks maanteeohutuse suurendamiseksdiileritega, sõidukipargi- või rendiettevõtetega teie sõiduki hoolduseks ning turundustegevusteks.

Me võime jagada andmeid ka äripartnerite ja sõltumatute kolmandate pooltega, kui olete valinud neilt toote või teenuse saamise ning volitanud nad OnStarilt andmeid küsima näiteks teie sõiduki tootja või finantsasutused, kes pakuvad finantsteenust GM-i sõidukite ostmiseks või liisimiseks, või kasutuspõhise kindlustuse pakkujadvõi ühiste turundusprogrammide jaoks.

Teavet selle kohta, kuidas nad teie isikuandmeid kasutavad, vaadake nende vastavatest privaatsuspoliitikatest.

Eesti keel - Inglise keel sõnaraamat

Seadusega nõutud või lubatud juhtudel: seadusega nõutud juhtudel või lubatud viisil, nagu koos kohtukutse, valitsuse järelepärimise, kohtuvaidluse, vaidluse lahendamise või muu sarnase kohtumenetlusega, kui me arvame heas usus, et see avalikustamine on vajalik meie õiguste, teie või teiste ohutuse kaitsmiseks, pettuse tuvastamiseks, uurimiseks ja vältimiseks või kontrollimaks, et te ei kuuluks mingisse valitsuse keelatud isikute loendisse.

Ärilised edastused: koos GM-i või OnStari äritegevuse osa või selle varade eelseisva või lõpule viidud müügi, edastuse või finantseerimisega.

Andmetöötluse õiguslik alus Teie andmete töötlemisel on meil järgmine õiguslik alus. Oma teabe esitamata jätmine võib teile ebasoodne olla, MAPR Share Option Tehingud ei pruugi te saada kasutada teatavaid tooteid ega teenuseid või saate piiratud funktsionaalsuse. Kuid, kui pole sätestatud teisiti, ei too teabe esitamata jätmine teile kaasa õiguslikke tagajärgi. Teile otseturunduse pakkumiseks küsime teilt kohaldatava seaduse järgi nõusolekut.

Saate oma nõusoleku mis tahes hetkel tühistada. Teatavatel juhtudel võime teie teavet kasutada seaduslikult turunduslikel eesmärkidel meili teel turundamiseks ilma teie eelneva nõusolekuta. Saate mis tahes hetkel oma tellimuse tühistada. Kui kasutate valikuvõimalusi kindlate turundusteadete reguleerimiseks, võidakse teie teavet ikkagi kasutada teistel selles privaatsusavalduses kirjeldatud eesmärkidel näiteks sõidukitugi ja -teenindussealhulgas turundusteated, mida te pole valikuvõimalustega reguleerinud, või teated, mida me peame või võime seaduse kohaselt teile saata näiteks teatavat tüüpi tehingu- või kontoga seotud teated.

Saate oma sõiduki asukohaandmete kogumist ka välja ja sisse lülitada, vajutades sõidukis privaatsusnuppu teatavatel sõidukitel võib olla võimalus asukohta varjamist aktiveerida ka raadioekraani sätete kaudu.

Võtke arvesse, et privaatsusnupu vajutamisega sõidukiandmete kogumise välja lülitamine ei mõjuta süsteemi tööd hädaolukorras näiteks SOS-nupu vajutamisel või hädaabiteenuse taotlemisel, automaatse avariiteavituse või vargusealarmi saatmisel või varastatud sõiduki korral abistamisel. Peale selle on teatavad kogumis- ja jagamisviisid seotud meie pakutavate toodete ning teenustega. Kui lõpetate teatava teabe kogumise ja jagamise, võib juhtuda, et peate loobuma neist toodetest ja teenustest või nõustuma nende piiratud funktsionaalsusega.

Kui tühistate oma nõusoleku, ei mõjuta see teie isikuandmete töötlemise seaduslikkust enne nõusoleku tühistamist. Võtke arvesse, et seda tehes võib see mõjutada meie võimet pakkuda teile teatavaid tooteid ja teenuseid.

Forum Cinemas

Kuid võtke arvesse, et me ei võimalda juurdepääsu teenindussündmuste salvestistele näiteks kui tellite teenuse ja OnStari nõustaja helistab teile sõidukisse või kui me osutame õnnetuse, varguse või hädaolukorraga seotud teenuseid.

Me ei avalikusta neid salvestisi üldiselt sealhulgas helisalvestisivälja arvatud juhul, kui saame kohtukorralduse või oleme muul viisil kohaldatava seadusega kohustatud seda Eredusega kauplemise signaalid. Võtke arvesse, et meil võib olla vaja säilitada teatavad isikuandmed arvepidamise eesmärkidel, et viia lõpule tehingud, mille algatasite enne oma taotlust, või muudel eesmärkidel kohaldatava seadusega nõutud või lubatud korras.

Kui teil on küsimusi või tahate oma õigusi teostada, võtke meiega allolevaid andmeid kasutades ühendust. Teil on ka õigus esitada kaebus pädevale andmekaitse järelevalveasutusele. Teil võite ka siseneda oma veebikontosse ja vaadata või uuendada oma teatavaid isikuandmeid sellel kontol. On oluline, et kui lasete kellelgi teisel kasutada mõnd meie toodetest, siis teavitate neid sellest privaatsusavaldusest ja enda tehtud privaatsusvalikutest.

Share Location

Kui müüte oma sõiduki või edastate muul viisil kellelegi, on teie kohustus kustutada sõiduki süsteemist kõik andmed nagu kontaktid, aadressiotsingud, kaardile salvestatud aadressid ja võtta meiega ühendust oma konto ülekandmiseks või tühistamiseks.

Kui te seda teavet ei kustuta, võib see jääda sõiduki süsteemi ja olla kättesaadav sõiduki tulevastele kasutajatele. Juhiseid sõiduki süsteemist teabe kustutamise kohta vt oma sõiduki kasutusjuhendist. Me kasutame küpsiseid veebisaidi aktiivsuse mõõtmiseks, teie eelistuste meelde jätmiseks, oma veebisaidi ja teenuste jõudluse maksimeerimiseks ning teie kasutuskogemuse kohandamiseks näiteks teie konto sisselogimisandmete või kontaktteabe säilitamiseks, teile lähedalasuva diileri leidmiseks, vormide väljade automaatseks täitmiseks.

Võime lubada ka kolmandatest pooltest reklaami- ja isikupärastamispartneritel kasutada meie veebisaidil olevaid küpsiseid, et luua isikupärastatud sisu ning asjakohaseid reklaame, põhinedes teie OnStari veebisaitide ja rakenduste ning mitte-GM-i veebisaitide ning rakenduste kasutamisele aja jooksul.

Seda teavet võidakse kasutada ka meie veebireklaamikampaaniate hindamisel või kampaaniate ja muude turundusteadete kohandamiseks teile sobivaks. Me võime paigaldada küpsised ka oma meilidesse, et hinnata oma meilikampaaniate tõhusust, tuvastades inimesed, kes avavad meie meilisõnumi või reageerivad sellele avamisel, kui mitu korda meilisõnumit edastatakse, millist tarkvara, seadet, operatsioonisüsteemi ja brauserit meili kättesaamisel kasutatakse, ning millistele veebisaitidele meie meilisõnumi kaudu minnakse.

iPhone'i kasutusjuhend

Kui soovite rohkem teada küpsiste ja muude tehnoloogiate ning nende kasutamise halduse kohta, vt oma brauseri spikrijuhiseid. Kui otsustate küpsiste kasutamisest keelduda või need kustutada, peate seda toimingut teise arvuti kasutamisel või brauseri vahetamisel kordama. Kui otsustate küpsiste kasutamisest keelduda, võib osa veebisaidi funktsionaalsusest olla puudulik. OnStar ei vastuta selliste kolmandate poolte teenuste ega rakenduste isikuandmete kasutamise tavade eest. Me soovitame enne registreerumist, allalaadimist või kasutamist kõik kolmandate poolte teenuste või MAPR Share Option Tehingud kasutustingimused ja privaatsusavaldused tähelepanelikult läbi lugeda.

Samuti võib meie saitidel olla linke sõltumatutele GM-i ja OnStari haldusest välja jäävatele saitidele, nagu GM-i diileritele või GM-i litsentsiaatidele kuuluvad saidid või sõltumatud tootehindamissaidid.

OnStar ei vastuta selliste saitide, nende väljajättude, poliitikate ega sisu eest ega selliste kolmandate poolte isikuteabetavade eest. Me soovitame enne selliste kolmandate poolte saitide kasutamist või saidihalduritega oma isikuteabe jagamist lugeda läbi nende privaatsuspoliitikad.

Raamatupidamine Krüptovaradega tehtavate tehingute puhul võib paralleeli tõmmata sularahas maksmisega — kui asjad käivad läbi panga, siis hoiab pank neil tehingutel silma peal, sularahatehinguid näeb aga ainult raamatupidaja, mis tähendab, et raamatupidajal on seda suurem vastutus ja roll tehinguid õigesti kajastada ja ka nende seaduslikkust jälgida. Siin artiklis räägime krüptodega seotud erilubadest, teavituskohustusest ja krüptovarade raamatupidamisest. Kui sa krüptomaailmast veel suurt ei tea, siis tasub esmalt tutvust teha krüptomaailma põhimõistetega. Millised tegevused seoses krüptodega nõuavad eriluba Kui sa ostad oma raha eest krüptosid ja tegeled väikeses mahus nende vahetamisega, siis see mingit tegevusluba ei nõua.

Me nõuame lepinguga välja arvatud hädaolukorras selliste meetmete rakendamist ka meie nimel tegutsevatelt kolmandatest pooltest teenusepakkujatelt, kellega teie teavet jagame.

Kui lõpetate meiega lepingulise suhte, me kas kustutame teie isikuandmed või anonüümime need, välja arvatud juhul, kui kehtivad seadusega ette nähtud säilitusnõuded näiteks maksustamisega seotud. Sellisel juhul võime olla kohaldatava seaduse järgi kohustatud säilitama teie teatud isikuandmeid kuni 10 aastat pärast asjassepuutuvat maksuaastat.

Me võime teie isikuandmeid pärast lepingulise suhte lõpetamist säilitada ka juhul, kui teie isikuandmed on vajalikud teiste kohaldatavate seaduste täitmiseks või me vajame teie isikuandmeid õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks vaid teadmisvajaduse põhimõttel.

Me piirame pärast lepingulise suhte lõppemist teie isikuandmete töötlust nimetatud piiratud eesmärkidel nii palju kui võimalik.