Liigu sisu juurde

Kinnisasja piir on vaja kindlaks teha kui: maastikul on ühes piiripunktis mitu piirimärki; on tuvastatud piirnevate katastriüksuste piiriandmete kattumine või vahe; piiriandmetes on tuvastatud mõõdistusviga; piiripunkti asukoht maastikul ei vasta mõõdistusandmetele; piirnevate katastriüksuste piiriandmed on vastuolulised; piirnevate katastriüksuste piirikirjeldused on vastuolulised; katastriüksuse piiriandmed on dokumentides kirjeldatud vastuoluliselt; katastriüksuse omaniku teadmine piiride asukohast on erinev katastris registreeritud piiride asukohast; piiriobjektiks olevat maastikuobjekti ei eksisteeri enam või selle asukoht on muutunud. Kasutame neid tehnoloogiaid ka selleks, et koguda ja salvestada teavet, kui kasutate teenuseid nt reklaamiteenused või muudel saitidel ilmuvad Google'i funktsioonid , mida pakume oma partneritele. Kuid see esmane katse ei rahuldanud meie klientide vajadusi ning võrreldes terve märkmiku jagamise funktsiooniga kasutati piiratud lehtede jagamist üsna vähe. Teie pererühmas võib olla kuni 20 inimest, kuid Microsoft Family tellimust saab jagada ainult kuni viie inimesega. Kui kasutaja arvutis fail pidevalt muutub, siis ZoneCloud klient ja server jäävad omavahel pidevalt infot vahetama. Perefunktsioonid on suurepärased täiskasvanutele, kes soovivad luua lastele turvalisema veebikeskkonna.

Maksusoodustused tootajate varude valikute jaoks

Ka pankrotimenetluses ei ole eelduslikult majanduslikult mõttekas müüa eraldi pankrotivõlgnikule kuuluvat mõttelist osa korteriomandist. Kinnistute tervikuna müümise olulise raskendatuse tõttu on hüpoteegipidaja huvid kahjustatud, hoolimata sellest, et kinnistute jagamisel kaasomandiosadeks kohtumenetluse käigus tekkis ühishüpoteek, ja sellest, et ühe ühishüpoteegiga koormatud kinnistu müümisel ei saa alati ühishüpoteeki kustutada teise kinnistu mõtteliselt osalt.

Samuti võimaldaks see säte anda müügiõiguse kohtutäiturile, kui see annaks tulemuseks suurema kasu. Sellisel juhul võiks müügiõiguse üleandmisest keeldumine olla vastuolus hea usu põhimõttega.

Uus-Meremaa bioloogilise mitmekesisuse strateegia

Kui § rakendamine ei ole mingil põhjusel siiski võimalik, siis ei ole välistatud ka pankrotivõlgniku ja täitemenetluse võlgniku mõtteliste osade samaaegne koordineeritud müük pankrotimenetluses ja täitemenetluses.

See ei pruugi olla kõige tulemuslikum lahendus arvestades mh nt TMS § s sätestatud võimalust nõuda täitemenetluses korraldatava enampakkumise kehtetuks tunnistamistkuid kehtivad õigusaktid ei näe müügiks ette täiendavaid võimalusi.

Vaikesed riskide omakapitali valikud