Liigu sisu juurde

Hea teada! Turniirisüsteem - üksikvõistlus.

Consumer Insight Survey PwC globaalne tarbijauuring enim oste tehakse mobiiltelefoniga ja võtmesõnaks saab ROX PwC poolt kokku 27 riigis ja enam kui 21 osalejaga läbi viidud tarbija ostukäitumise uuring näitas, et esmakordselt tehti kõiki e-oste rohkem mobiiltelefoni kui arvuti kaudu ning keskkonna väärtustamine on võti noorte ostuotsuste mõjutamiseks.

Kui viimased paar aastat on nii toodete kui teenuste pakkujad panustanud palju heade tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamisse, siis uueks märksõnaks saab äris ROI return on investment kõrval märksõna ROX return on experience ehk tarbija kogemuse mõõtmine ja selleks tehtavate tegevuste teadlik planeerimine. PwC Baltic Advisory juhi Teet Tender i sõnul näitab uuringu tulemus selgelt, et tänases infoga üleküllastatud maailmas jäävad silma need, kel on nii hea tehnoloogiline lahendus e-pood, mobiilirakendus, tagasiside süsteem kui ka detailideni lihvitud teenindus, mis tähendab teadlikult juhitud klienditeenindusprotsessi ja pidevat koos- ja kaastööd kogu personaliga.

Kliendikogemuse tasuvus ROX: kuidas mõõta mõõdetamatut? Mida jõukam on klient, seda rohkem on ta nõus maksma hea ostukogemuse eest. Pikalt on aga vaieldud selle üle, kui suure osa tootest või teenusest moodustab hea kliendikogemus.

Aga lisaks kasutajakogemuse loomisele on äärmiselt tähtis tegeleda ka andmekaitse ja küberturvalisuse teemadega, sest tarbija on muutunud oma andmete töötlemise osas väga nõudlikuks ning selles vallas ei saa rikkumisi lubada. Tema sõnul on uuringust põnev näha ka teist küberteemaga tugevalt seotud valdkonda ehk täpsemalt inimeste valmidust tehisintellekti AI kasutamiseks.

Online osakaal 10 abielu valiku 2021-19

Valik trende ja märksõnu PwC Interneti kaudu ostude sooritamine Miks ettevotted kulutavad aktsiaoptsiooni tootajatele kasvanud kõikides kategooriates - enim soetatakse e-lahenduste kaudu lennupileteid ja majutust, neile järgnevad raamatud, muusika ning tehnikatarbed.

Toiduainete ostmine e-poest näitab samuti kasvutrendi: ligi pooled vastajatest kas juba tarbivad, või on meeleldi valmis seda tegema, kuid peamiseks takistuseks peetakse kahtlust, et toit pole saabumisel piisavalt värske. Mis tahes internetis tehtava toote ostu puhul on kõige tähtsamaks kriteeriumiks kohale toimetamise aeg ja selle jälgimise võimalus ning kiire transpordi eest ollakse valmis ka rohkem maksma.

Binaarsed variandid R10

Traditsiooniline reklaam jätkab langustrendi ning võidab hoopis Rox kaubandus ja susteemid kasutajakogemus ehk kliendile vau-efekti tekitamine. Kuulsused ja mõjutajad ingl k influencerid on tarbijate jaoks oluliselt väiksema kaaluga kui sotsiaalmeedia hinnangud ja sõprade soovitused. Sotsiaalmeedia kaudu tehakse enim ostuotsuseid riiete, tehnika ning toidukaupade soetamiseks.

Mõjusad on sotsiaalmeedias sisukalt toimivad kommuunid, mille kaudu oma tarbijaid infoväljas ja seeläbi püsiklientidena hoida.

Valik Baine Trader Automaatne