Liigu sisu juurde

Lisaks võimaldab raadiospektrit käsitlev otsus juba praegu ühtlustada spektrikasutuse tehnilisi tingimusi vastavalt ELi olemasolevate, spektrikasutusega seotud poliitikameetmete vajadustele. Rahvusvahelised läbirääkimised Esitatakse rahvusvahelistel läbirääkimistel ELi profiili tõstmiseks ja ELi huvide kaitsmiseks vajalikud meetmed. Oleks siiski kena, kui ideede autorid pyyaksid kryptilisi fraase lyhidalt lahti kirjutada. Komisjon ja liikmesriigid teevad koostööd praeguse institutsioonilise korralduse parandamiseks, et edendada koostööd spektrihalduses ELi tasandil, kaasa arvatud küsimustes, mis mõjutavad otseselt kahte või enamat liikmesriiki, eesmärgiga arendada siseturgu ja tagada ELi spektripoliitika eesmärkide täielik saavutamine. Lõikes 1 osutatud inventuur võimaldab hinnata olemasoleva spektrikasutuse tehnilist tõhusust ning tuvastada ebatõhusad tehnoloogiad ja rakendused, kasutamata või ebatõhusalt kasutatavad spektriosad ja spektri jagatud kasutamise võimalused. Viimasel aastal toimunud arengud on oluliselt suurendanud meie võimalusi Teie edule kaasa aidata.

Vietnam Meie teenused Oleme oma klientidele strateegiliseks partneriks. Oleme nende jaoks olemas läbi meie erinevate meedia- ja turundusteenuste.

52010PC0471

Sellise koostöö tulemusena aitame klientidel kiirendada nende brändide kasvu ning kasvatada nende äri. Strateegia ja planeerimine Klientidele strateegiate loomistel aitavad meid Mindshare keti ja meie enda loodud tööriistad nagu uuringuteplatvorm Mindscan ja ülemaailmne küsitluse infobaas Live Panel.

  • Ulevaade impulssi valikutehingutest
  • Sissejuhatus[ muuda muuda lähteteksti ] Siin on MTY strateegiatoimkonna esimese koosoleku märkmed
  • spekter - Traducción al español – Linguee
  • Rahvusvaheline meediaagentuur Mindshare Estonia - Teenused
  • Kasutaja:Oop/Strateegia – Vikipeedia

Sealt tuleva sisendi abil saame inimeste tarbijakäitumise ja arvamuste põhjal luua kõige optimaalsemad ning reaalsusele vastavad meediastrateegiad. Meie tiim koosneb väga pikaajalise kogemusega erinevate oskustega ekspertidest, kes suudavad luua kliendile tervikstrateegia ning selle ka ellu viia.

Digiturundus Digiturunduses kasutame andmepõhist lähenemist nii kanalite planeerimisel kui reaalajas optimeerimisel. Kõik meie digispetsialistid omavad Google, Facebooki ja AdFormi sertifikaate.

Meie teenused

Teenuste alla kuuluvad: 1. Digimeedia strateegia loomine, planeerimine ja reaalajas optimeerimine lähtuvalt kampaania eesmärkidest. SEM ehk otsimootoriturundus 3. SEO ehk kodulehe optimeerimine 4. Programmatic buying. Sotsiaalmeedia erinevad reklaamlahendused.

Strateegia spektri

Kliendi sisekanalite kaardistamine ja auditeerimine. Kliendi sisekanalite integreerimine väliste turundus- ja meediategevustega.

Erinevate digimeediategevuste analüüsimine ja raporteerimine dashboardidena. Attribution modelling lähtuvalt kliendi valdkonnast või kliendi spetsiifikast.

Strateegia spektri

Sisuloome Meie sisuloome tiim tegeleb laia spektri teenustega, alates sisu loomisest ja partnerluse vahendamisest kuni dünaamilise sisu optimeerimiseni eesmärgiga luua sünergia tarbija Strateegia spektri sisu vahel. Saame aidata järgmisega: 1. Sotsiaalmeedialehtede sisu loomine ning haldamine. Influencer marketing. Erinevad koostööprojektid meediakanalitega 4. Content marketing Meediaalased koolitused Oma teadmiste jagamist ja klientide meediaalast harimist peame hea partnerluse nurgakiviks.

Pakume alljärgnevaid koolitusi: 1. Üldine meediaalane koolitus lähtuvalt kliendi spetsiifikast. Meedia planeerimine, mõõtmine ja eesmärgistamine. Digiturunduse alused. Digimeedia koolitus vastavalt kliendi Strateegia spektri.

FranklinCovey Eesti | FranklinCovey

Google Anayticsi koolitus. SEM koolitus.

Strateegia spektri

Sotsiaalmeedia erinevad reklaamlahendused, segmentide loomine, kampaaniate eesmärgistamine ning tulemuste analüüsimine. Ärianalüütika Ärianalüütika abil Strateegia spektri klientidel aru saada, kuidas nende enda ja kolmandate osapoolte andmeid kõige efektiivsemalt meedia- ning turundustegevuste tulemuslikkuse heaks rakendada.

See sisaldab näiteks järgmist: 1. Tarbijateekonnast lähtuv meedia-ja turundusstrateegia loomine.

  • Lihtne viis raha teenimiseks
  • Vietnam Meie teenused Oleme oma klientidele strateegiliseks partneriks.
  • Tartu alustab easõbraliku linna strateegia fookusgrupiintervjuudega

Optimaalse meedia- ja turunduseelarve määramine lähtudes turunduslikest ja ärilistest eesmärkidest. Erinevate meedia- ja turunduskanalite koosmõju hindamine. Kliendi fookussegmendi kaardistamine.

Strateegia spektri

Erinevate turundustegevuste mõju hindamine müügitulemustele. Turunduse ökonomeetriline mudeldamine 7.

EUR-Lex - PC - ET

Andmete visualiseerimine ning kampaaniategevuste raporteerimine dashboardidena. Offline meedia Valdame meediaspetsialistidena kõikide erinevate meediate planeerimist, oleme kursis kõikide valdkonnatrendidega ning kasutame neid teadmisi leidmaks parimaid lahendusi vastavalt kliendi eesmärkidele.

Pakutavad teenused: 1. Tele planeerimine, järelvalve ja raporteerimine 2. Raadio planeerimine ja järelvalve 3. Prindi planeerimine ja järelvalve 4. Välimeedia planeerimine ja järelvalve. Tarbijauuringud Tarbijauuringute põhieesmärk on tarbijainfo kogumine ning esimese, teise ning kolmanda osapoole andmetega kombineerimine saamaks tarbijateekonnast kraadi vaade. Veebiküsitluse paneeli Mindscan abil viime läbi: 1. Kampaaniate eel- ja järeluuringud. Meediatarbimise uuringud. Brändituntuse uuringud.

Strateegia spektri

Reklaami märgatavuse uuringud. Tarbijate käitumis- ja motivatsiooni uuringud. Lisaks pakume oma klientidele konkurentide tegevuste ning reklaamikulutuste ülevaateid.