Liigu sisu juurde

Kolmas alammeede, mis on suunatud energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamisele keskvalitsuse hoonetes, on hetkel ette valmistamisel. Määrusest tuleneb Eestile kohustus vähendada kasvuhoonegaaside heidet Sügiseses taotlusvoorus otsustati toetada meeskonda solO termostaat hiljem nimi muudetud — Themo ; SA KredExi poolt Hetkel Eesti AAUdega enam ei kauple, kuna Kyoto esimene kohustusperiood on lõppenud ning nõudlus ühikute järele puudub.

Kaubanduse kaitsevahendid on Euroopa Liidu ühise väliskaubanduspoliitika üks peamisi instrumente.

Trading maanteeurituste kaardistamise susteemi

Tootjate kõlvatu konkurentsi eest kaitsmiseks rakendab Euroopa Liit Maailma Kaubandusorganisatsiooni lepingutega kooskõlas olevaid kaubanduse kaitsevahendeid Trade Defence Instruments ehk TDImis jagunevad: Dumpinguvastased meetmed anti-dumping measures Tollimaks või hinnakohustus ebaausa konkurentsi vastu. Suunatud ettevõtja kõlvatust konkurentsist tekitatud kahju kõrvaldamisele eksporthind on madalam kui koduturu vastava toote müügihind.

Tasakaalustusmeetmed countervailing measures Tollimaks või hinnakohustus ebaausa konkurentsi vastu.

Trading maanteeurituste kaardistamise susteemi

Suunatud kahju kõrvaldamisele, mis on tekitatud riigi pakutavate lubamatute soodustustega subsiidiumid. Kaitsemeetmed safeguards Tollimaks, kvoot või nende kombinatsioon tariifikvoot. Rakendatakse küll ausa konkurentsi tingimuses toimuvale kaubandusele, kuid ainult juhul, kui Euroopa Liidu tööstus on tõsises kriisis ning vajab edasitoimimiseks lühiajalist, piiratud kaitset.

Trading maanteeurituste kaardistamise susteemi

Enamus kaebusi dumpingu ja lubamatute subsiidiumite kohta laekub Euroopa Liidu tootjatelt järgmistes valdkondades: Raud- ja terastooted Väetised Tekstiilitooted Kõige rohkem kaubanduse kaitsevahendeid on suunatud Hiina, India, Taiwani, Indoneesia, Tai, Venemaa, Ukraina ja Valgevene vastu.