Liigu sisu juurde

Tähised, mida saab kasutada kaupade ja teenuste kirjeldamiseks või mis on muutunud tavapäraseks mingi kauba või teenuse tähistamisel, peavad aga jääma vabaks kasutamiseks kõigile ettevõtjatele. Peamiselt hinnatakse seda, kas märk oma olemuselt sobib kaubamärgiks, kas ta täidab kaubamärgi põhifunktsiooni — eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest. Kummalisel kombel oli ka viimane enne nõukogude okupatsiooni registreeritud Eesti päritoluga kaubamärk Šokolaadi- ja kompvekitööstuse Kawe märk ŠOKOLIIT kaupade "karameel tahvlite kujul" tähistamiseks esitatud Eristusvõime hindamisel on määravaks kaubamärgi mõju tarbijale. Kõige kättesaadavam on info varasemate kaubamärkide kohta, mis on samas ka kõige levinum vaidlustamise põhjus. Loetelu koostamisel on abiks ühtlustatud andmebaasil põhinev klassifitseerimise abivahend TMclass [16] , mis võimaldab otsida, klassifitseerida ja tõlkida kaubamärgi kaitse taotlemiseks nõutavaid kaupu ja teenuseid.

Eesti Patendiamet

Taotlus on võimalik esitada elektrooniliselt ning seda saab teha kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes [11]kaasa arvatud eesti keeles. Seega on ELi kaubamärgi taotlemine tehtud ettevõtjale võimalikult lihtsaks. Euroopa Liidu laienemise korral laieneb kõigi ELi kaubamärkide õiguskaitse automaatselt uutesse liikmesriikidesse ilma igasuguste formaalsuste või täiendavate lõivudeta.

ELi kaubamärgi tegeliku kasutamise nõude täitmine võib olla lihtsam kui igas liikmesriigis eraldi registreeritud märkide puhul, kuna Euroopa Liitu käsitatakse ühtse territooriumina. Kui kaubamärk on registreeritud liikmesriikides eraldi, peab kaubamärgiomanik seda ka kõigis nendes riikides kasutama, vastasel korral riskib ta oma kaubamärgiõiguste tühistamisega. ELi kaubamärgi kasutamise nõude täitmiseks võib olla piisav, kui märki kasutatakse ainult osal liidu territooriumil.

Seega on kaubamärgiomanikul aega oma äritegevust järk-järgult laiendada, omades samal ajal kaubamärgi õiguskaitset kogu Euroopa Liidu territooriumil. ELi kaubamärgi registreerimine on suhteliselt soodne võrreldes kaubamärgi registreerimisega mitmes liikmesriigis eraldi riigisisese või rahvusvahelise kaubamärgina.

Samas on see aga tunduvalt kallim kui kaubamärgi riigisisene registreerimine üksnes Eestis. Seega peaks ettevõtja põhjalikult kaaluma, kui ulatuslikku kaitset ta oma kaubamärgile vajab. Eesti väikeettevõtjale, kes tegutseb vaid kitsal kohalikul turul, võib olla piisav oma kaubamärgi kaitsmine ainult Eesti territooriumil.

ELi kaubamärgisüsteemi Euroopa Uhenduse kaubamargi susteem puudus on otseselt seotud selle põhiprintsiibi ehk ühtsusega. Lisaks eelistele peitub ühtsuse põhimõttes ka teatud risk. Nimelt võib ELi kaubamärgi taotleja või omanik kaotada kaubamärgi taotluse või registreeritud kaubamärgi, kui selle Euroopa Uhenduse kaubamargi susteem kehtib mõni keeldumispõhjus kas või ühes­ainsas liikmesriigis.

Näiteks kui sõnalisel tähisel on kaupa kirjeldav tähendus ühe liikmesriigi keeles või kui ühes liikmesriigis on riigisiseselt registreeritud varasem sarnane kaubamärk, võib EUIPO kaubamärgitaotluse tagasi lükata või juba registreeritud kaubamärgi kehtetuks tunnistada.

Taotluse esitamise lõivu sellisel juhul tagasi ei maksta, seega oleks tegemist märkimisväärse rahalise kaotusega. Riskide maandamiseks tuleks enne taotluse esitamist uurida kaubamärgi võimalikku tähendust Euroopa Liidu eri keeltes ja teha otsinguid kõikides kättesaadavates kaubamärkide andmebaasides.

Euroopa Uhenduse kaubamargi susteem

Mida peaks teadma enne ELi kaubamärgi taotluse esitamist Käesolev peatükk tutvustab küsimusi, mida ELi kaubamärgi taotlejal on oluline teada enne taotluse esitamist, et saada õiguskaitse, mis kõige paremini vastab tema vajadustele, ning vähendada võimalikke riske kaubamärgi registreerimisel.

Läbi tuleks mõelda, millisele tähisele ning milliste kaupade ja teenuste suhtes kaitset soovitakse. Samuti võiks olla kursis asjaoludega, mis võivad saada kaubamärgi registreerimisel takistuseks ning mille tõttu võidakse kaubamärgi registreerimisest keelduda. Tutvustatakse ka ELi kaubamärgi eriliike kollektiivkaubamärki ja sertifitseerimismärki. Milline tähis võib olla kaubamärk Kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupu või teenuseid teise isiku samaliigilistest kaupadest või teenustest.

Registreerimiseks peab kaubamärk olema eristav ega tohi kirjeldada pakutavaid kaupu või teenuseid.

Intellektuaalomandi kaitse

See tähendab, et Euroopa Uhenduse kaubamargi susteem kaubamärk vastab ühele ametis aktsepteeritud kaubamärgi liigile ja Euroopa Uhenduse kaubamargi susteem saab esitada vastuvõetavas vormingus, ei pea seda graafiliselt kujutama, vaid võib, olenevalt kaubamärgiliigist, esitada taotluses ka näiteks heli- või videofailina. ELi kaubamärgi liigid ja nende kujutamisviisid: [15] a sõnamärk — kaubamärk, mis koosneb üksnes sõnadest või tähtedest, numbritest, muudest standardsetest tüpograafilistest märkidest või nende kombinatsioonist.

Kaubamärgi kujutamiseks esitatakse märgi reproduktsioon standardkirjas ja -vormingus, ilma graafiliste elementide või värvideta; b kujutismärk — kaubamärk, mille juures on kasutatud mittestandardseid stiliseeritud kirjamärke või vormingut, graafilisi elemente või värvi, sh märgid, mis koosnevad üksnes kujutiselementidest või sõnaliste ja kujutiselementide kombinatsioonist. Kaubamärgi kujutamiseks esitatakse märgi reproduktsioon Euroopa Uhenduse kaubamargi susteem kõigi selle elementide ja vajaduse korral värvidega; c kujumärk ehk ruumiline märk — kaubamärk, mis koosneb ruumilisest kujundist või laieneb sellele.

See võib olla anum, pakend, toode ise või nende välimus. Kaubamärgi kujutamiseks esitatakse kas kuju graafiline või fotoreproduktsioon, mis võib hõlmata eri vaateid; d asendimärk — kaubamärk, mis moodustub erilisest viisist, kuidas märk on too­tele asetatud või kinnitatud. Kaubamärgi Euroopa Uhenduse kaubamargi susteem esitatakse reproduktsioon, mis võimaldab kindlaks määrata märgi asendi ja suuruse või proportsiooni asja­omase kauba suhtes.

Elemendid, mis ei kuulu registreeritava eseme juurde, tähista­takse visuaalselt eelistatavalt katkend- või punktiirjoonega. Lisada võib kirjelduse, mis täpsustab, kuidas märk on kaubale kinnitatud; e mustrimärk — kaubamärk, mis koosneb üksnes Bollinger Bands Italiano korduvatest elementidest.

Kaubamärgi kujutamiseks esitatakse reproduktsioon, millel on näha märgi kordumismuster. Lisada võib kirjelduse, mis täpsustab, kuidas selle elemendid reeglipäraselt korduvad; f värvimärk — kaubamärk, mis koosneb vaid ühest piirjoonteta värvitoonist või värvitoonide kombinatsioonist. Kaubamärgi kujutamiseks esitatakse värvireproduktsioon või reproduktsioon värvide kombinatsiooni süstemaatilise paigutusega ühtsel ja ette kindlaks määratud viisil.

Märkida tuleb värvid, viidates üldtunnustatud värvikoodile. Värvide kombinatsiooni puhul võib lisada värvide süstemaatilise paigutuse üksikasjaliku kirjelduse; g helimärk — kaubamärk, mis koosneb üksnes helist või helikombinatsioonist. Kaubamärgi kujutamiseks esitatakse Track Option Tehingud heli taasesitav helifail või täpne noodikiri; h liikumismärk — kaubamärk, mis koosneb märgielementide liikumisest või asukohavahetusest või laieneb sellele.

Euroopa Uhenduse kaubamargi susteem

Märgi kujutamiseks esitatakse liikumist või asukohavahetust kujutav videofail või stoppkaadrite jada. Stoppkaadrite esitamisel võib need nummerdada või lisada selgituse nende järjekorra kohta; i multimeediamärk — kaubamärk, mis koosneb pildi ja heli kombinatsioonist või laieneb sellele.

Märgi kujutamiseks esitatakse audiovisuaalfail, mis sisaldab vastavat pildi ja heli kombinatsiooni; j hologramm-märk — kaubamärk, mis koosneb holograafilistest elementidest.

Kaubamärgi kujutamiseks esitatakse Euroopa Uhenduse kaubamargi susteem või graafiline või fotoreproduktsioon vaadetega, mis on vajalikud tervikliku holograafilise efekti piisavaks kindlaksmääramiseks.

Kuigi teoreetiliselt tunnustatakse kaubamärgiliikidena ka lõhna- maitse- ja puutemärke, ei ole tänasel päeval veel välja töötatud moodust, kuidas üldiselt kättesaadavat tehnoloogiat kasutades oleks neid võimalik nõuetekohaselt kujutada ja registrisse kanda.

Euroopa Uhenduse kaubamargi susteem

Seega ei saa neid praegu ELi kaubamärgina registreerida. Kui kaubamärgile on lisatud teatud kaubamärgiliikide puhul lubatud kirjeldus, siis peab see vastama kujutisele ja ei tohi olla sellest laiem.

Kaubad ja teenused Kaubamärk registreeritakse kindlate kaupade ja teenuste suhtes, mis peavad olema Euroopa Uhenduse kaubamargi susteem kaubamärgi registreerimise taotluses. Taotluses esitatud klasside arvust sõltub kaubamärgi registreerimise lõivu suurus. Kaubad ja teenused tuleb määrata võimalikult täpselt. Täites kaubamärgitaotlust veebis, saab kaupu ja teenuseid otsida ja valida ühtlustatud andmebaasist, mis sisaldab termineid, mille aktsepteerimist on EUIPO ja liikmesriikide ametid eelnevalt kinnitanud.

Ka oma sõnastuses loetelu esitamine on lubatud, kuid valides kaubad ja teenused etteantud valikust, on võimalik esitada EUIPO kiirmenetluse Fast Track taotlus, mis võimaldab kaubamärgi kiiremini avaldada. Loetelu koostamisel on abiks ühtlustatud andmebaasil põhinev klassifitseerimise abivahend TMclass [16]mis võimaldab otsida, klassifitseerida ja tõlkida kaubamärgi kaitse taotlemiseks nõutavaid kaupu ja teenuseid.

Kaubandussignaalide bot saab koostada ka kaupade ja teenuste loetelu koostamisvahendiga Goods and Services Builder [17]mida soovitatakse esmajoones kutselistele kasutajatele, kes esitavad vahel korraga mitu taotlust.

Rajaleidja õpirändesaadikud – uuenduste maaletoojad

Kaupade ja teenuste loetelu on võimalik hilisema menetluse käigus piirata, kuid mitte laiendada. Seega tuleb loetelu enne taotluse esitamist läbi mõelda perspektiivitundega, arvestades võimalusel ka seda, milliste kaupade ja teenuste suhtes oleks kaubamärgi õiguskaitse vajalik tulevikus.

Kaubamärgid Euroopa Liidus

Samas tuleks jääda realistlikuks ning arvestada sellega, et kui kaubamärki ei kasutata seoses kõigi kaupade ja teenustega, mille suhtes see on registreeritud, võidakse kaubamärgi õiguskaitse asjast huvitatud isiku nõudel tühistada. Kaubamärgi registreerimisest Voimalus Trade Alpha absoluutsed põhjused EUIPO Euroopa Uhenduse kaubamargi susteem lükata ELi kaubamärgi taotluse tagasi, kui selle suhtes eksisteerivad ELi kaubamärgi määruse artikli 7 lõikes 1 nimetatud absoluutsed keeldumispõhjused.

Peamiselt hinnatakse seda, kas märk oma olemuselt sobib kaubamärgiks, kas ta täidab kaubamärgi põhifunktsiooni — eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest. Kõigepealt kontrollitakse, kas registreerimiseks esitatud tähis vastab ELi kaubamärgi määruse artiklis 4 sätestatud tingimustele, mille kohaselt võivad ELi kaubamärgi moodustada tähised, mille põhjal on võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest ning mida on võimalik esitada registris viisil, mis võimaldab teha kindlaks tähiste omanikule tagatud õiguskaitse selge ja täpne sisu.

Näiteks ei saa registreerida abstraktseid mõisteid või ideid. Seoses graafilise kujutatavuse nõude kaotamise ja uute kaubamärgiliikide kehtestamisega alates Kõige sagedasemad kaubamärgi registreerimisest keeldumise põhjused, mis tulenevad kaubamärgist endast, mitte teiste isikute varasematest õigustest, on sätestatud ELi kaubamärgi määruse artikli 7 lõike 1 punktides b kuni d: Ei registreerita: b kaubamärke, millel puudub eristusvõime; c kaubamärke, mis koosnevad ainult sellistest märkidest või tähistest, mis tähistavad kaubanduses sorti, kvaliteeti, kvantiteeti, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu või kaupade tootmise või teenuste pakkumise aega või muid kauba või teenuse omadusi; d kaubamärke, mis koosnevad ainult märkidest või tähistest, mis on muutunud tavapäraseks igapäevases keelekasutuses või heausksetes ja väljakujunenud kaubandustavades.

Kaubamärgi registreerimine annab selle omanikule registreeritud tähise kasutamise ainuõiguse. Tähised, mida saab kasutada kaupade ja teenuste kirjeldamiseks või mis on muutunud tavapäraseks mingi kauba või teenuse tähistamisel, peavad aga jääma vabaks kasutamiseks kõigile ettevõtjatele.

Kaubamärgid Euroopa Liidus

Sellise tähise kasutamise ainuõiguse andmine ühele ettevõtjale takistaks konkurentsivabadust ettevõtlusturul. Eristusvõime puudumine tähendab, et tarbija ei taju tähist kui kaubamärki, mille tõttu ei saa see täita kaubamärgi rolli. Tähised, mis kirjeldavad kaupu või teenuseid, on ühtlasi ka eristusvõimetud samade kaupade või teenuste suhtes.

Nimetatud absoluutseid keeldumispõhjuseid hinnatakse alati seoses kaupade ja teenustega, mille tähistamiseks kaubamärki registreerida soovitakse.

Euroopa Uhenduse kaubamargi susteem

Sõna, mis ühe kauba tähistamisel võib väga edukalt funktsioneerida kaubamärgina, ei pruugi seda teha teist liiki kaupade puhul. Näiteks võib siinkohal tuua tuntud kaubamärgi Windows inglise keeles aknadmis täidab hästi kaubamärgi funktsiooni arvutitarkvara osas, ei oleks aga kindlasti registreeritav akende tähistamiseks. Absoluutseid keeldumispõhjuseid kontrollitakse kogu Euroopa Liidu territooriumi suhtes ning arvesse võetakse Euroopa Liidu kõiki ametlikke keeli.

Uus ELi kaubamärgi määrus

Kaubamärki ei registreerita olenemata sellest, et keeldumisalus esineb üksnes teatavas Euroopa Liidu osas. Näiteks ei oleks toidukaupade osas registreeritav sõna saldējums läti keeles jäätiskuigi hispaanlaste või prantslaste jaoks võib tegu olla eristusvõimelise tähisega. Kui taotletava kaubamärgi suhtes esinevad ELi kaubamärgi määruse artikli 7 lõike 1 punktides b, c või d nimetatud keeldumispõhjused — kaubamärk on eristusvõimetu, kirjeldav või tavapärane —, siis neid ei rakendata juhul, kui kaubamärk on kasutamise käigus muutunud eristusvõimeliseks taotletavate kaupade ja teenuste suhtes.

Teiste keeldumisaluste puhul kaubamärgi kasutamise käigus omandatud eristusvõimet arvesse ei võeta.

KKK Euroopa Liidu kaubamärgi ja disaini kohta Euroopa Liidu kaubamärgisüsteemi abil saab taotleda kaubamärgile õiguskaitset kogu Euroopa Liidus tervikuna, st õiguskaitse hakkab kehtima muu hulgas ka Eesti territooriumil. Euroopa Liidu laienemise korral laieneb kaubamärgi õiguskaitse automaatselt uutesse liikmesriikidesse. Soovitatav on esitada taotlus elektroonselt e-taotlussest pabertaotlus on kallim lõivude info. Euroopa Liidu kaubamärgisüsteemis aktsepteeritakse samu kaubamärgiliikemis Eestis. Euroopa Liidu kaubamärgi õiguskaitse ühtsus tähendab, et kui kaubamärgi registreerimisest keeldumise alus ilmneb kasvõi ühes liikmesriigis, siis märki ei registreerita Euroopa Liidus tervikuna.

Seda, et kaubamärk on omandanud kasutamise käigus eristusvõime, peab tõendama ELi kaubamärgi taotleja, esitades materjale, mis näitaksid, kui pika aja jooksul, mis mahus ja kujul tähist on kasutatud. Tõendusmaterjaliks võivad olla näiteks tarbijaküsitlused, reklaamid, kaubamärki puudutavad meediakajastused, spetsialistide arvamused, Valikud kauplemise piirhind, andmed käibe ja turupositsiooni kohta jmt.

Esitatud materjalid peavad tõendama, et kaubamärki on kasutatud just sellisel kujul, nagu see on esitatud taotluses, ning seoses nende kaupade või teenustega, mille suhtes keeldumispõhjus kehtib.

Euroopa Uhenduse kaubamargi susteem

Eristusvõime peab olema saavutatud ELi kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevaks. Tõendusmaterjale võib esitada kas kogu Euroopa Liidu territooriumi või ainult selle osa kohta, olenevalt sellest, millisel territooriumil keeldumise põhjus eksisteerib.

Lisaks eelnimetatutele on ELi kaubamärgi määruse artikli 7 lõike 1 punktides e kuni m sätestatud absoluutsed keeldumispõhjused, mille kohaldamist tuleb ette harvem, kuid millega kaubamärgi taotlejal tuleb arvestada. Muu hulgas ei registreerita ELi kaubamärgina tähist, mis koosneb üksnes kauba enda kujust või muust omadusest, mis tuleneb kauba olemusest, on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks või mis annab kaubale märkimisväärse väärtuse. Õiguskaitset ei anta ka sellistele kaubamärkidele, mis võivad oma olemuselt Maksma maksud aktsiaoptsioonitehingutes eksitada, näiteks kauba või teenuse laadi või geograafilise päritolu suhtes, samuti tähistele, mis on vastuolus avaliku korra või üldtunnustatud moraalipõhimõtetega.

Samuti ei registreerita kaubamärke, mis koosnevad üksnes riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide sümboolikast ning muudest avalikkusele huvi pakkuvatest ametlikest tähistest või sisaldavad neid, kui selleks puudub pädeva asutuse Euroopa Uhenduse kaubamargi susteem. Selliste sümbolite alla kuuluvad näiteks riikide lipud ja vapid, punane rist ja olümpiasümboolika.

Lisaks võib amet keelduda registreerimast kaubamärki, mis sisaldab ELi või riigisiseste õigusaktide või rahvusvaheliste lepingute kohaselt kaitstud päritolunimetust, geograafilist tähist, traditsioonilist veininimetust, garanteeritud traditsioonilise toote nimetust või sordinimetust. Sellisel juhul võib keeldumispõhjusest mõnikord üle saada kaupade ja teenuste loetelu täpsustamise või piiramisega.

Part B Examinationmis on kättesaadav ameti veebilehel. Teiste isikute varasemad õigused ehk registreerimisest keeldumise suhtelised põhjused Kui ELi kaubamärgi registreerimine rikub teiste isikute varasemaid õigusi, võidakse kaubamärgi registreerimisest keelduda või registreeritud kaubamärk kehtetuks tunnistada ELi kaubamärgi määruse artiklites 8 ja 60 sätestatud suhtelistel keeldumise ja kehtetuks tunnistamise põhjustel.

Seda tehakse üksnes varasema kaubamärgi või muu varasema õiguse omaniku vastuseisu korral, EUIPO ise nendel alustel menetlust ei algata. Vaieldamatult kõige sagedasem registreerimisest keeldumise põhjus on kehtiv varasem kaubamärgiõigus.

Varasemaks kaubamärgiks loetakse Valikute kaubanduse ajakava taotluse või prioriteedi kuupäevaga ELi kaubamärke, liikmesriikides registreeritud kaubamärke ning Madridi süsteemi järgi rahvusvaheliselt registreeritud kaubamärke, millel on õiguskaitse Euroopa Liidus ja liikmesriikides.

Samuti on varasem õigus kaubamärgil, mis on liikmesriigis üldtuntud Pariisi konventsiooni artiklis 6bis sätestatud tähenduses. Kui varasem registreeritud kaubamärk on Binaarsete valikute peamine strateegia või liikmesriigis üldtuntud ning taotletava kaubamärgi kasutamine tähendaks selle eristatavuse või maine ebaausat ärakasutamist või kahjustamist, siis ei registreerita sarnast kaubamärki sõltumata sellest, kas seda tahetakse registreerida sarnaste või erinevate kaupade ja teenuste suhtes.

Ka ei Valikud FX. lubatud kaubamärgi registreerimine kaubamärgiomaniku agendi või esindaja nimele, kui selleks puudub omaniku nõusolek.

Euroopa Uhenduse kaubamargi susteem

Muude varasemate õiguste hulka võivad kuuluda muu hulgas registreerimata kaubamärk või mõni muu kaubanduses kasutatav tähis näiteks ärinimed, väljaannete pealkirjad vmtõigus nimele või isikuportreele, autoriõigus ja tööstusomandiõigus näiteks disainaga ka kaitstud päritolunimetus või geograafiline tähis.

Nimetatud õigused võivad olla ELi kaubamärgi registreerimisest keeldumise või kehtetuks tunnistamise põhjuseks üksnes siis, kui ELi või liikmesriikide asjakohased õigusaktid võimaldavad varasema õiguse omanikul keelata hilisema kaubamärgi kasutamise.

Kõiki võimalikke varasemaid õigusi, mis liikmesriikides kehtivad, on ELi kaubamärgi taotlejal ilmselt raske välja selgitada, kuid võimaluste piires oleks see siiski soovitatav, et viia kaubamärgi vaidlustamise tõenäosus miinimumini. Kõige kättesaadavam on info varasemate kaubamärkide kohta, mis on samas ka kõige levinum vaidlustamise põhjus.

Varasemaid sarnaseid kaubamärke on võimalik otsida andmebaasidest eSearch plus [23] ELi kaubamärgid ja TMview [24] ELi kaubamärgid, rahvusvahelised registreeringud ja kõigis liikmesriikides riigisiseselt registreeritud kaubamärgid.