Liigu sisu juurde

Kuna COVID pandeemia mõjud veel kestavad, toome eraldi välja ka mõned üldised soovitused elektrooniliste koosolekute pidamiseks. Võtmed kaasa Töötasu eest maksmine on kompenseerimisstrateegia, et viia juhtide töötasu vastavusse ettevõtte edukusega. Tegevjuhid, kes teavad, et tulemuste eest saavad preemiaid, kipuvad töötama kõrgemal tasemel, kuna neil on stiimul pingutada. Kui suures ulatuses võib Arco Vara saada täiendavat tulu nimetatud ühisettevõtjatele kuuluvate kinnistute ehitusõiguse realiseerimisest?

Seetõttu sõltub protseduur suuresti juhatuse otsustest ning juhatus vastutab ka koosoleku nõuetekohase kokkukutsumise ja läbiviimise eest. Allpool on juhatuse liikmetele mõeldud lühiülevaade aktsionäride üldkoosolekute ja osanike koosolekute korraldamisest sidevahendite teel. Eelhääletamise korral tuleb koosoleku teatele lisada ka hääletussedel ning selle täitmise ja esitamise juhised.

Elektroonilised koosolekud – kuidas need töötavad?

E-rakendused Seadused ei nõua konkreetsete elektrooniliste koosolekurakenduste kasutamist ning praegusel kaugtöö ja kaugkoosolekute ajastul on rakenduste valik lai Microsoft Teams, Zoom, Skype jt. Kuna koosoleku korraldusliku poole eest vastutab juhatus, peab juhatus ka otsustama, kui rangelt isikuid tuvastada. Sellega omakorda on seotud konfidentsiaalsus- ja konkurentsist hoidumise kohustus, milles kokkuleppimine on nii äriühingu kui ka kõikide aktsionäride huvides.

Aktsionaride valikute tasustamine

Konkurentsi piiravate kokkulepete sõlmimisel tuleb arvestada konkurentsiõigusest tulenevate piirangutega. Kasumi jaotamine.

Aktsionäride leping ennetab vaidlusi

Suur osa vaidlusi tekib kasumi jaotamisest. Kasumi jaotamise otsuse vastuvõtmist kontrollib enamusaktsionär. Väikeaktsionäril puudub võimalus nõuda kasumi jaotamist, kui selles ei ole eraldi kokku lepitud. Oluline on konkreetselt kokku leppida, milline osa netokasumist tuleb igal aastal välja maksta ning millal võidakse otsustada teisiti.

Loome kodusid targalt

Lisaks tuleb panna aktsionäridele kohustus hääletada sellise otsuse vastuvõtmise poolt. Kuigi üheski kasumi jaotamise nõuet puudutavas kohtuvaidluses ei ole senini seda nõuet rahuldatud, on riigikohus möönnud, et seda on põhimõtteliselt võimalik teha, kui on üheselt selge, et aktsionäridel on kohustus kasumi teatud viisil jaotamise poolt hääletada ning selline kokkulepe kajastub ka äriühingu põhikirjas.

Aktsionaride valikute tasustamine

Valdavalt ei ole osalused Eesti ühingutes likviidsed. Seetõttu on väikeaktsionärile oluline kokku leppida, millistel juhtudel ja tingimustel saab ta ühingust väljuda ning mis hinnaga kohustub enamusaktsionär tema osaluse omandama müügioptsioon. Hinna valemi komponendid sõltuvad äriühingu tegevusvaldkonnast ning arengutasemest. Enamusaktsionäri huvi on tagada, et hinna arvutamise valem võtab arvesse väikeaktsionäri panust osaluse väärtuse kasvus.

Risk ja tasu

Finantsinvestori puhul lepitakse sageli kokku ka investeeringu tagatud tootluses. Enamusaktsionäri huvides on omada õigust väikeaktsionär kokkulepitud tingimustel välja osta ostuoptsioon. Eriti oluline on enamusaktsionäri tagasiostuõiguse sätestamine juhtudeks, kus väikeaktsionär äriühingu arengusse enam ei panusta läheb pensionile, lõpetab töö äriühingus või muu selline.

Kui pooled ei lepi kokku väljumisõigustes ega selles, kuidas määratakse äriühingu arengustaadiumi ning poolte seniseid panuseid arvestav õiglane hind, on vaidluste tekkimisel selles kokkuleppele jõuda äärmiselt keeruline.

Kaasamüügiõigus või -kohustus.

Äriuudiseid on raske lugeda, ilma et oleks tulnud aruandeid börsil noteeritud ettevõtete juhtidele antud palkade, boonuste ja aktsiaoptsioonipakettide kohta. Numbrite mõtestamine, et hinnata, kuidas ettevõtted maksavad oma tippmessile, pole lihtne. Investorid peavad tagama, et juhtkonna töötasu töötab nende kasuks.

Kaasamüügiõigus on väikeaktsionärile oluline vahend, tagamaks, et enamusosaluse võõrandamisel saadakse äriühingu väärtuse kasvust kasu. ELi liikmesriigid võivad lubada väikestel ja keskmise suurusega äriühingutel hääletamise asemel üldkoosolekul toimuvat arutelu.

Samuti tuleb teha avalikult kättesaadavaks tasustamispoliitika ja aruanded. Aktsionäride isiku tuvastamine Äriühingutel on õigus tuvastada oma aktsionäride isikud ja saada teavet aktsionäride isikute kohta igalt vahendajalt, kes seda teavet omab.

Vahendajad näiteks pangad peavad sellise teabe viivitamatult edastama. Aktsionäride õiguste kasutamise hõlbustamine Uute eeskirjade eesmärk on hõlbustada mõnes muus ELi riigis elavate aktsionäride osalemist üldkoosolekutel ja hääletamist.

Erinevad viisid otsuste vastuvõtmiseks

Vahendajad peavad hõlbustama aktsionäride õiguste kasutamist, sealhulgas õigust osaleda ja hääletada üldkoosolekutel. Vahendajad peavad andma aktsionäridele ka kogu teabe äriühingu kohta, mis võimaldab aktsionäridel oma õigusi tegelikkuses teostada, ja edastama äriühingutele aktsionäridelt saadud teabe nende õiguste kasutamise kohta.

Järgnevalt on toodud erinevad tasustamise vormid ja kirjeldus selle kohta, kuidas nad võivad tegevjuhi tasu ohtu seada, kui tulemus on halb.

Foto: Sorainen Vaatamata väikeaktsionäride kaitset puudutavale avalikule diskussioonile, kohtupraktika arengule ja käimasolevale ühinguõiguse reformile, on selge, et seadusega kõiki ärisuhteid lahendada ei saa.

Teisisõnu, tegevjuht saab olulist tasu, kui ettevõttel läheb hästi. Kuid tegevjuht saab premeerida ka siis, kui ettevõte töötab halvasti.

Arco Vara AS aktsionäride korraline üldkoosolek 18.06.2013

Iseenesest pakuvad suured põhipalgad juhtidele vähe motivatsiooni rohkem tööd teha ja arukaid otsuseid langetada. Võtmed kaasa Töötasu eest maksmine on kompenseerimisstrateegia, et viia juhtide töötasu vastavusse ettevõtte edukusega. Tegevjuhtide põhipalgad on sageli kõrged, kuid pakuvad vähe stiimuleid raske töö või oskusliku juhtimise jaoks. Ettevõtte tulemustega seotud boonused julgustavad tegevjuhte rohkem töötama ja aktsionäride jaoks paremaid otsuseid langetama.

Aktsiaoptsioonid võivad panna tegevjuhte keskenduma lühiajalisele tulemuslikkusele või manipuleerima numbritega eesmärkide saavutamiseks. Juhid käituvad rohkem kui omanikud, kui neil on ettevõttes osalus aktsiate omandis. Boonused Hoiduge boonustest.

Paljudel juhtudel pole aastapreemia midagi muud kui varjatud põhipalk. Miljonipalgalise palgaga tegevjuht võib saada ka dollari suuruse preemia.

Aktsionaride valikute tasustamine

Kui mõni sellest preemiast, näiteks dollarit, ei erine sõltuvalt tulemustest, on tegevjuhi palk tegelikult 1,5 miljonit dollarit. Tegevjuhid, kes teavad, et tulemuste eest saavad preemiaid, kipuvad töötama kõrgemal tasemel, kuna neil on stiimul pingutada.