Liigu sisu juurde

Kui tegemist on juba käibemaksuga, siis peavad arved olema kajastatud ka õiges kuus. Olulisuse printsiip — raamatupidamise aruandes peab kajastuma kogu oluline informatsioon, mis mõjutab raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit, finantstulemust ja rahavoogusid.

Korrektne oleks olnud kajastada kulu jaanuaris. Kulu võib kajastada ka siis kui arvet ei ole, arvestusliku kuluna D sobiv kulukonto, K arvestuslik kulu viitvõlg.

Veebruaris laekus makse kliendilt eurot. Raamatupidaja nõuet ei näinud, küsis kliendilt, millega tegu. Klient saatis arve, mis oli väljastatud detsembris, detsembri tööde eest.

Ettevotjate poolt tehtud 10 vigu

Jällegi, kuna info ei liikunud, jäi arve õiges kuus kajastamata. Kuna ettevõte oli ka käibemaksukohustuslane, pidi raamatupidaja parandama ka detsembri käibedeklaratsiooni ja ettevõte maksma maksuametile tagantjärele käibemaksu ja hilinemise eest ka viivise.

Kui tegemist oleks olnud hilinenud ostuarvega, siis ei pea käibedeklaratsiooni tagantjärele parandama hakkama. Tulude ja kulude vastavuse printsiip — aruandeperioodi tuludest arvatakse maha nendesamade tulude tekkega seotud kulud. Väljaminekuid, millele vastavad tulud tekivad mingil muul perioodil, kajastatakse kuludena samal perioodil, mil tekivad nendega seotud tulud. Reegel 2 — Ettevõtte raamatupidamises tuleb kajastada ainult selle ettevõtte äritehinguid.

Võimalikud vead: Omaniku isiklikud kulud pannakse ettevõtte kulude hulka Kuidas eristada isiklikke kulusid ettevõtte kuludest?

Ettevotjate poolt tehtud 10 vigu

Väikeettevõtja võiks lähtuda eeskätt maksureeglitest, vt selle kohta artiklit. Kergem jälgida ja vajadusel arveid otsida.

A Pride of Carrots - Venus Well-Served / The Oedipus Story / Roughing It

Majandusüksuse printsiip — raamatupidamiskohustuslane arvestab oma vara, kohustisi ja majandustehinguid lahus tema omanike, kreeditoride, töötajate, klientide ja teiste isikute varast, kohustistest ning majandustehingutest.

Reegel 3 — Sisu on tähtsam kui vorm Majandustehingute kajastamisel on esmatähtis nende sisu, mitte asjaolu, kuidas need on juriidiliselt vormistatud.

Kuigi üldjuhul majandustehingute sisu ühtib nende juriidilise vormiga, ei pruugi see alati nii olla. Võimalikud vead: Rendileping, mis on sisuliselt kapitalirent, kajastatakse kasutusrendina kuna lepingu nimi on kasutusrendileping.

Mõni muu analoogne juhtum, kui raamatupidaja lähtub tehingu kajastamisel lepingu nimest või arvel toodud sõnastusest, mõtlemata läbi, millega tegu on. Paraku kui ostetakse odavat kannete registreerimise teenust, siis ei jõuagi raamatupidaja tehingute sisusse süveneda. Sisu ülimuslikkuse printsiip — majandustehingute kajastamisel raamatupidamises ja raamatupidamise aruandes lähtutakse nende sisust ka siis, kui see ei ühti nende juriidilise vormiga.

Ettevõtjate kõige rohkem levinud vead - 10 viga - Punamoon OÜ

Reegel 4 — Keskenduda tuleb olulisele. Raamatupidamise aruande koostamisel tuleb keskenduda ettevõtte tegevuse nendele aspektidele ja finantsnäitajatele, mis on olulised aruande tarbijatele ja mis võivad mõjutada nende poolt tehtavaid majandusotsuseid. Aruande ülekuhjamine liigsete detailide ja ebaolulise informatsiooniga halvendab aruande loetavust ja selle arusaadavust. Väheoluliste objektide arvestusel ja aruandes kajastamisel võib rakendada lihtsustatud arvestuspõhimõtteid, eeldusel, et tulemus ei erine oluliselt toimkonna juhendites üldreeglina nõutud arvestuspõhimõtte rakendamisel saadavast tulemusest.

Informatsioon individuaalselt oluliste objektide ja tehingute kohta tuleb avalikustada eraldi. Väheolulisi objekte võib aruandes kajastada summeeritult ja sobivalt grupeeritult koos teiste väheoluliste objektidega. Võimalikud vead: Aastaaruanne on puudulik või liiga detailne Suure ettevõtte raamatupidaja koostab sõbra pisikese ettevõtte aastaaruande harjumusest samas formaadis kui suure ettevõtte oma — a la põhivara lisa ühe arvel oleva eurose mobiiltelefoni kohta ja tegevuskulude detailse ülevaate eurose kasumiaruande rea kohta.

Oi, seda ma olen palju näinud. Ettevõtte bilansis on olemas varud, aga arvestuspõhimõtetes puudub info, et varudes ei ole tavapärane kaup või müügiootel vara, vaid hoopiski krüptoraha.

Ebaolulisi tehinguid kajastatakse tekkepõhiselt või ei grupeerita Ei ole vaja, ausalt. Isegi mikroettevõtte korral. Imepisikesed muud tulud-kulud võib kassapõhiselt arvestada.

Ettevotjate poolt tehtud 10 vigu

Ettevõte on Viimased kaks nimetasin vigadeks seetõttu, et selline käitumine on ebamõistlik, tekitab üleliigseid raamatupidamiskandeid ja kulutab mõttetult aega. Olukord muutub, niipea kui ettevõtja otsustab teha firmast väljamakseid, näiteks dividendidena või kuludena.

Pressiteade Iteraction ühineb Primendiga

Siis tekibki vajadus makse maksta. Tähtis on silmas pidada, et igasugused väljamaksed, sealhulgas ka kulud, on maksuameti erilise tähelepanu keskmes.

Ettevotjate poolt tehtud 10 vigu

Seaduses on täpselt kehtestatud, milliste kulude pealt ei tule ja milliste pealt tuleb maksu maksta. Ainult neid kulusid, mis on seotud firma ettevõtlustegevusega, ei maksustata täiendavate maksudega. Ettevõtjad ei võta seda alati arvesse, tasuvad isiklikke arveid firma vahenditest, tekitades sellega firmale maksudena lisakulusid või maksuriske.

Ettevotjate poolt tehtud 10 vigu

Dokumentide puudumine, ka nende valesti vormistamine võib firmale kalliks maksma minna. Külaliste ja klientide vastuvõtuks tehtud kulutuste osas on ette nähtud mõningad maksusoodustused. Toit, restoranid, mis tahes muud firma töötajatele mõeldud hüved maksustatakse maksudega esimesest eurost alates. Ettevõtja kannab kapitali firma arvele ja unustab, et see tuleb registreerida Äriregistris.

Pikemalt Iteractioni teenustest Puudub lahendus IT töötajate asendamiseks Ka nemad vajavad puhkust või võivad jääda haigeks, ning sel juhul on sageli just väiksemate ettevõtete IT pool sisuliselt halvatud.

Reegel 1 – Tulud ja kulud peavad olema samas perioodis.

Keegi teine ettevõttes ei tea IT asjadest suurt midagi ning lihtsalt oodatakse hambad ristis IT administraatori naasmist. Siinkohal on üks variant valida omale mõni ettevõte teenuspartneriks, kes hoiab end süsteemiga kursis ning vajadusel asendab töötajat või võtab haldamise üle.

Ettevotjate poolt tehtud 10 vigu

Küsi meilt selle kohta täpsemalt Puudub varunduslahendus ning süsteemi taastamist pole reaalselt testitud Infotehnoloogias on rikked vältimatud ning nende vastu aitavad suurepäraselt varundus- ja taastelahendused. Probleemiks ei pruugu alati olla just nende puudumine, vaid see, et reaalses olukorras nad ei tööta nagu planeeritud.

Microsoft, Zoom, Slack, Google – millised on 2021 jõujooned digitaalse töökoha turul?

Selle vältimiseks tasuks neid testida päris olukordade suhtes kindla aja tagant. Töötav varunduslahendus võimaldab näiteks taastatda serveri rikke korral kirjavahetuse ning klientide emailid, mis võivad muidu kaduma minna. Loo moraal on kindlustada vajalike süsteemide toimimine hädaolukordades läbi varundus ja taastelahenduste ning valida töö jaoks õige piisavate teamistega ning kogemustega inimene.

IT pool ei arvesta IT turvalisusega majast väljas Mobiilsed seadmed ning ka sülearvutid võimaldavad pääseda ligi vajalikele rakendustele ja andmetele igalt poolt kohvikutest, kodust jne ehk võrkudest, mida ettevõtte administraatorid ei kontrolli. IT meeskonna ülesanne on tagada, et õiged inimesed pääsevad küll ka mujalt ligi vajalikele andmetele ja rakendustele, kuid see oleks võimalikult turvaline. Seda turvalisust aitavad tagada näiteks tulemüürilahendused. Tuleks arvestada ka sellega, et näiteks seadmete kadumise puhul oleks võimalik neilt e-kirjad või muu tundlik info kustutada, et see ei sattuks võõraste isikute kätte.

Ka selleks on olemas vajalikke lahendusi inglise keeles remote wipe. Nõrgad paroolid, unustatud paroolid jne Paroolid on peamised autentimise viisid näiteks arvutisse või rakendustesse sisselogimisel.