Liigu sisu juurde

Olles arendatud osana Venemaa elektrisüsteemist, on Balti riikide elektrisüsteemidel mitmed ühendused ka Venemaa ja Valgevenega. Oma brändi kasvatamiseks on vaja tõhusat reklaami. Venemaaga ühendab Eesti elektrisüsteemi kolm ülekandeliini, kaks Narva juures ning kolmas Pihkva juures. Näiteks on Eesti ja Soome hinnapiirkondade vaheline alalisvooluühenduse ülekandevõimsus suunal Soomest Eestisse MW, mis tähendab võimalust liigutada elektrienergia voogusid maksimaalselt MWh igal tunnil. To grow your brand, you need effective advertising.

Lisad 2.

Kaubandusliku elektrisusteem

Olles arendatud osana Venemaa elektrisüsteemist, on Balti riikide elektrisüsteemidel mitmed ühendused ka Venemaa ja Valgevenega. Oluline sisend elektriturule on hinnapiirkondade vahelised ülekandevõimsused vt joonis 3.

Kaubandusliku elektrisusteem

Hinnapiirkonnad on alad, mille sees puuduvad Kaubandusliku elektrisusteem ülekandevõimsuste piirangud, kuid mille vahel on ülekandevõimsus piiratud. Näiteks moodustab Eesti ühe hinnapiirkonna, samas kui Rootsis on neli erinevat hinnapiirkonda.

Kaubanduslikud jahutusseadmed

Ülekandevõimsused on elektriturule seatavad piirangud elektrienergia liikumisele, kirjeldades elektrisüsteemi tehnilist võimekust elektrivoogude liigutamiseks hinnapiirkondade vahel. Näiteks on Eesti ja Soome hinnapiirkondade Kaubandusliku elektrisusteem alalisvooluühenduse ülekandevõimsus suunal Soomest Eestisse MW, mis tähendab võimalust liigutada elektrienergia voogusid maksimaalselt MWh igal tunnil.

Elektriohutus köögis - näed, kui ohtlik võib elekter olla!

Ülekandevõimsuste arvutamisel arvestab süsteemihaldur ülekandesüsteemi tehnilise võimekusega kanda üle elektrienergiat ühest hinnapiirkonnast teise.

Sealjuures on oluline, et ükski süsteemi element ei tohi olla üle koormatud ja seda ka N-1 olukorras.

2. Eesti elektrisüsteem

Kõik ühes vahelduvvoolusüsteemis sünkroonalas paiknevad tootmisvõimsused ja liinid on otseses vastastikmõjus ning selle vastastikmõju tõttu mõjutavad liinide koormatusi. Sellest tulenevalt sõltub hinnapiirkondade vaheliseks ülekandeks kasutatav võimsus konkreetsest olukorrast elektrisüsteemis ja võib seetõttu erineda nii erinevatel perioodidel aastas kui ka erinevatel tundidel päevas.

Kaubandusliku elektrisusteem

Süsteemihaldurid arvutavad omavahel ühendatud piirkondade vahelisi ülekandevõimsusi järgmiseks päevaks päev- ette turu tarbeks. Päevasiseselt arvutatakse täiendavalt ülekandevõimsusi ka päevasisese kauplemise jaoks.

Kaubandusliku elektrisusteem

Lisaks sellele arvutatakse hinnangulised ülekandevõimsused võrgu hooldustööde ja välistemperatuuri põhjal nii nädal, kuu kui ka aasta ette.