Liigu sisu juurde

Vabaained Kohustuslike kursuste kõrval saab teadmisi omandada rohkem kui viiekümnel eripalgelisel vabaaine kursusel, registreerudes neile õppeaasta alguses. Tundub, et praeguse aja prestiižne eesti keele register on ikka edasi normikirjakeel, mis on küll veidi kaldu bürokraatiakeele suunas. Müügitulu debiteeritakse teie kontolt ja saadetakse töötaja ettevõttele aruandmiseks ja vastavatele reguleerivatele asutustele ülekandmiseks. Seetõttu tunnistab ta maksustatavat tulu 20 dollarit. Giolito ja F. Bridžiringis saab kasutada matemaatilise ja loogilise mõtlemise oskust.

Külli Habicht ja Helle Metslang on uurijatena laiendanud vahekeele mõiste individuaalselt tasandilt kollektiivsele ja kirjeldanud XVI—XVIII sajandi saksamõjulist eesti kirjakeelt kui omapärast vahekeelt. Mis keelenähtus on vahekeel ja kas sel on pistmist eesti kirjakeele kujunemislooga?

Taxify Driver Training Mute Test

Habicht ja Metslang: Vahekeeleks ka õppijakeeleks nimetatakse võõrkeeleõppes õpitava keele kuju, mille loovad keeleõppijad vaheastmena oma emakeele ja õpitava keele vahel. Vahekeele etapp on niisiis üks osa loomulikust keeleomandamise protsessist, mille käigus kujundab õppija õpitavast keelest süsteemse arusaama.

Hugo Treffneri Gümnaasiumis HTG saab noor inimene arendada oma võimeid koostöös asjatundlike õpetajatega ja tänapäevases õpikeskkonnas.

Selles etapis kajastub keeleomandaja järkjärguline lähenemine õpitava keele süsteemile. Vahekeel varieerub isikuti ja situatsiooniti. Osa eksimusi õpitava keele sõnavara ja grammatiliste struktuuride vastu sõltub õppija emakeelest.

Soovid keelt vahetada?

Eesti keele võõrkeelena omandamisel on täheldatud ka n-ö universaalseid probleeme, nagu valik osa- ja täissihitise või da— ja ma-infinitiivi vahel kas söön leiba, leiva või leib; tahan teha või tegema. Osa nähtustest on aga seotud sellega, kas õppija emakeel on nt soome, vene või saksa keel.

 • Mis on binaarne valikud maaklerid
 • Märgime, et
 • Октопауки терпеливо ожидали, пока люди разглядывали экран за экраном.
 • Piiratud aktsiaühikud (määratlus, näited) Kuidas see töötab?

Vahekeel muutub koos õppija keeleoskuse paranemisega, ent mitte-emakeelse rääkija keelde kipuvad ikka jääma kasutuserinevused, võrreldes emakeelse keelekõnelejaga: mingite vormide ja sõnade kasutus kivineb, midagi kasutame liiga palju, raskemaid keelendeid aga väldime.

Oleme ühes oma viimase aja uurimuses laiendanud vahekeele mõistet individuaalselt tasandilt kollektiivsele ja kirjeldanud eesti vanemat, XVI kuni XVIII sajandi saksamõjulist kirjakeelt kui omapärast vahekeelt.

Share valikud omandamise ajal

Siin asetub eesti keel laiemasse misjonilingvistika konteksti. Lääne-Euroopa misjonäridest ja kolonistidest keelearendajad uurisid kohalikke keeli, arendasid kirjakeeli — nagu Aafrikas, Lõuna-Ameerikas, Okeaanias, nii ka Läänemere ääres. Nende käes oli võim, tarkus, haridus, religioon ja ka see teise keelena omandatud kohaliku keele vahekeelne kuju, mis neil tähtsatel aladel toimis ja tundus seega ka väärtuslikum ja omandamisväärsem kui põlisrahva emakeelne keelekuju.

Share valikud omandamise ajal

Nii lõid ka Eestis ühiskonnas prestiižse keelekuju muu emakeelega kirikutegelased n-ö raamatukeelena, mis sai eeskujuks ka eestlastele. Oleme kõrvutanud praeguste saksa emakeelega eesti keele õppijate kirjalike tekstide ja vanema kirjakeele tekstide vahekeele jooni ning leidnud neis palju sarnast. Eesti ühiskeele grammatika ei ole nii filigraanne ja võimalusterohke kui soome grammatika, näiteks kasutatakse soome keeles palju keerulisi lauselühendeid ja verbikonstruktsioone, millest osa on eesti keeles päris tundmatud ja teine osa harvem kasutuses.

Siingi võib ühe tegurina näha muulaste eesti keele suurt rolli eestlaste eesti keele arendamisel — vahekeel ei saanud liiga keerukaks minna. Vahekeele joonte tundmaõppimine aitab eristada keeles oma ja võõrast ning jõuda lähemale sellele, mis meie kirjakeeles on vana ja algupärane.

Õppimine pärast põhikooli

Tuvastatud vahekeele jooni saab edaspidi arvestada kirjakeele varieerumise uurimustes. Milline on tänapäeval prestiižne eesti keele register?

 1. Папочка, - проговорила подросток Николь голосом, едва слышным посреди всего шума, - что я могу сделать, чтобы помочь Кэти.
 2. Какая часть цикла наиболее интересна для инженера, проектирующего Ричард внимательно поглядел на видеофильм.
 3. Lesteri ulikooli digitaalne strateegia
 4. Binaarse valiku maakler MetaTrader
 5. Оно оказалось почти столь же огромным, как центральные купола.

Olen tähele pannud, et tõlkelist indoeuroopa keelekuju peetakse nii mõnigi kord omast paremaks pole minu tassike teed, tänud, päeva lõpuks, ilmus romaan Lindilt pro Linnu romaan jne.

Tundub, et praeguse aja prestiižne eesti keele register on ikka edasi normikirjakeel, mis on küll veidi kaldu bürokraatiakeele suunas.

Vahekeel muiste ja meie ajal — Sirp

Seda võib märgata nii avalikus keelekasutuses, meedia- kui ka teaduskeeles, kus võib sageli kohata väljendeid nagu iga-aastaselt, võtmepädevuste arendamine, jätkusuutlikkuse tagamine, Euroopa suunal. Isegi gümnaasiumilõpetajate eksamitööd ja üliõpilaste esseed-referaadid on sageli kirja pandud veidi puises ja liiga ametlikus keeles. Levivad ka mõned mujalt malli võtvad grammatilised konstruktsioonid, millel üldjuhul on eesti keeles lähe olemas kesksõnalised passiivikonstruktsioonid nt nad olid palutudomama-tarindid omatakse kahtlast maailma­vaadetmitmusega liialdamine nt Share valikud omandamise ajal arengud, küsimuses näiteks toodud tänudpöördsõnajärjega küsilause nt Oled sa valmis?

Osal on juured saksamõjulises ajas, osa on hoogu saanud viimase aja kontaktidest inglise ja ka soome keelega.

Share valikud omandamise ajal

Laenatud vormelitest nagu head päeva jätku või Share valikud omandamise ajal väljenditest nagu pole minu tassike teed, tegid mu päeva, pöidlad püsti kuulub osa ilmselt mööduvate moenähtuste hulka.

Eesti keeles on loomulikult nagu muudeski keeltes juurdunud tõlkelaenulisi väljendeid, nt sinine esmaspäev, kollane ajakirjandus või sinna Binaarsed valikud foorum 2021.

aastal koer maetud.

 • AGMAT BININER VARIANNID
 • Uuringu eesmärgiks oli anda ülevaade Eesti kõrgkoolide vilistlaste õpingutega seotud taustast, lõpetamisjärgsest tegevusest, toimetulekust tööturul ning omandatud pädevustest ja rahulolust õpingutega, samuti anda kõrgkoolidele tagasisidet õppetöö kvaliteedi kohta.
 • Farley, C.
 • Eesti kõrgkoolide aasta vilistlaste uuringu aruanne | EPALE
 • Õppimine pärast põhikooli | Tartu linn
 • (k) ei ole omandamise ajal täielikult omistatud | UNITED
 • Juhuslikult noorsootöösse tööle, kuid läbi kogemuse omandamise ja õppimise jäänud erialale truuks

Ikka võetakse teise keele tabavast ütlusest või vormivõttest eeskuju. Kas ja kuidas mõjutab inglise keel rahvusvahelise vahekeelena praegust eesti keelt?

Mis on piiratud aktsiaüksused?

Inglise vahekeele puhul kerkib ennekõike küsimus, kuidas kogu see mitteinglaste inglise vahekeele mass võib mõjutada emakeelsete inglaste inglise keelt. Eks sellist muret ole mõne suure keele puhul ikka kuulda. Inglise keelest või selle vahendusel tuleb eesti keelde hulgaliselt kultuurilaene, nt moe- muusika- spordi- infotehnoloogia- majandussõnavara. Meedia kaudu jõuab inglise keele mõjutusi kindlasti ka noorte kõnekeelde, kus võib märgata tunderõhulisi tsitaatlaene ja tõlkelaenulisi kujundlikke sõnu.

See protsess on aga pigem kirjeldatav tugeva kontaktkeele mõjuna, mitte keeleomandamise käigus kujunenud vahekeele joonte levimisena.

Share valikud omandamise ajal

Küll aga on tänapäeva eesti vahekeeltest suurim ja tõenäoliselt ka mõjuvõimelisim venelaste eesti keel. Venelased ja eestlased suhtlevad, loovad koos peresid — ennekõike suhtlussfääri kaudu võib eestlaste eesti keelde tulla venelaste eesti keele jooni.

Share valikud omandamise ajal